Dorpsraad Project Woningbouw Starters

Project Woningbouw starters

lijntekening huisje in groen veld met blauwe lucht

Er zijn veel jongeren die in Drempt willen blijven wonen maar daar voorlopig financieel niet de kans voor krijgen. Samen met een aantal enthousiaste inwoners zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om starterswoningen in Drempt te realiseren.

32 Nieuwe woningen in Achter-Drempt

Plannen van Dremptenaren komen uit: 32 nieuwe woningen - 8 juni 2023 (door Tim Rondeel - Regio8 i.s.m. Omroep Ideaal)

De gemeente Bronckhorst wil medewerking verlenen aan de komst van 32 nieuwe woningen in Achter-Drempt op een nieuwbouwlocatie nabij de voetbalvelden van HC'03. Het nieuwbouwplan op de plek van oude basisschool is tot stand gekomen in overleg met Dremptenaren.

"Het is geweldig nieuws voor Drempt en we zijn heel blij dat we dit met elkaar hebben bereikt in nog geen drie jaar tijd", aldus Jeroen Huisintveld namens de Dorpsraad. "Het is heel bijzonder om vanaf het idee tot aan de vooravond van het bestemmingsplan betrokken te zijn bij de plannen." Het plan van de woningbouw komt van inwoners af, hun behoeften zijn door middel van een enquête opgehaald. "De hele woningdynamiek zag je terug komen in de antwoorden: starters, senioren en ook mensen die graag terug willen keren naar Drempt", schetst Huisintveld.

Ook het aantal huizen dat er nu komt voldoet volgens de Dorpsraad aan de behoefte vanuit inwoners. "Dat maakt het een bijzonder proces dat we doorlopen hebben", vindt Huisintveld. "Het aantal dat er komt is precies goed, niet te veel en niet te weinig." Er komen huizen voor starters, senioren en doorstromers op de woningmarkt. Ook komen er onder meer zestien rijwoningen. Als er meer behoefte blijkt te zijn, kunnen er ook meerdere appartementen in één rijtjes woning komen, op de boven- en onderverdieping.

Mix van jong en oud
Een van de grote drijfveren voor de initiatiefnemers om de woningbouw nieuw leven in te blazen was de zoektocht van jonge dorpsgenoten naar een betaalbare woning in Drempt. Toch is het voor het dorp niet alleen van belang dat de jongeren in het dorp blijven, ook de mogelijkheid voor senioren om door te stromen is van groot belang, meent Huisintveld: "Die zijn heel belangrijk voor Drempt. Ze zijn actief betrokken bij het verenigingsleven, zo zorgen sommigen voor het onderhoud van de voetbalvelden."

Levensvatbaarheid
Waar in Hoog-Keppel veel kritiek kwam op de manier hoe woningbouwplannen tot stand kwamen, is er in Drempt grote tevredenheid. De samenwerking met de projectontwikkelaar en de gemeente ziet Huisintveld als zeer positief: Het is denk ik een voorbeeld voor andere dorpen om zo de samenwerking aan te gaan. En het levert ook veel op voor gemeente want inwoners zijn blij en er is veel draagvlak." Ook met het oog op de toekomst zijn de plannen van harte welkom: "We hebben echt een mooie stap gezet voor de levensvatbaarheid voor het dorp, de doorstroom komt zo op gang."

Bouwen in Bronckhorst
Eerder dit jaar werd al bekend dat Bronckhorst woningen gaat bouwen in Baak, Velswijk en Halle. Dat de woningbouw zo’n vaart zou nemen in de gemeente, had Huisintveld een paar jaar terug niet verwacht. "Drie jaar geleden was de mind-set nog iets anders, en nu is het bouwen, bouwen, bouwen", aldus de Dremptenaar. "Het is bijzonder dat we daar toch beweging in hebben gekregen."

• bron: Regio8

Woningbouw in Voor-Drempt

voortgang project woningbouw Voor-Drempt - september 2022 (door Projectgroep Wonen Voor-Drempt)

In april jl. is er een update op deze website geplaatst over het project woningbouw Achter-Drempt en is er een flyer huis aan huis in Drempt verspreid. Op deze flyer is toen al benoemd dat er ook een werkgroep van start zou gaan om de woningbouwmogelijkheden in Voor-Drempt te onderzoeken. Door middel van een enquête is de woonbehoefte van jonge Dremptenaren in beeld gebracht waarop inmiddels een behoorlijke positieve respons terug is ontvangen.

Naar aanleiding van de geconstateerde woonbehoefte heeft er begin april een oriënterend gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van de gemeente Bronckhorst en de Projectgroep Wonen Voor-Drempt. De gemeente steunt woningbouw in de kernen, zij het dat we wel zelf de nodige stappen hierin moeten zetten.
Er is gezocht naar een eventuele geschikte locatie voor woningbouw in Voor-Drempt en er is gesproken met grondeigenaren. Hieruit komt voort dat eigenaren van een stuk grond aan de Laakweg welwillend staan tegenover woningbouw op hun grond.

Ook is er namens de eigenaren een projectontwikkelaar benoemd die het vervolgproces zal oppakken. Zodra de haalbaarheid en de uitwerking meer concreet wordt, hoopt de Projectgroep in het najaar een fysieke bijeenkomst te plannen met de geïnteresseerden om het project verder toe te lichten en zullen de direct aanwonenden persoonlijk worden geïnformeerd.

Woningbouw in Drempt

de stand van zaken Werkgroep Jongeren Huisvesting - december 2021 (door Carla Snelder - bestuurslid Dorpsraad Drempt)

In 2020 heeft een groepje maatschappelijk betrokken bewoners uit Achter-Drempt een werkgroep woningbouw voor jongeren opgericht, in samenwerking met de Dorpsraad. Er zijn op dit moment geen mogelijkheden voor jongeren, die graag in ons dorp willen blijven wonen. Bestaande woningen komen amper vrij en zijn vaak onbetaalbaar voor starters op de woningmarkt.

De werkgroep is klein begonnen met een inventarisatie van de vraag van jongeren in Achter-Drempt. Met het idee om in een latere fase mogelijk verder te onderzoeken wat de woonwensen van andere doelgroepen zijn. Ook hoopt de werkgroep dat eenzelfde soort traject uitgerold kan gaan worden in Voor-Drempt.

Uit een enquête onder 19 jongeren bleek dat 4 van hen zo snel mogelijk een huis zouden willen kopen. Daarbij waren er ook 7 die binnen 3 jaar zelfstandig willen wonen. De overige 8 denken over plm. 5 jaar een woning te zoeken in het dorp. Een klein deel van deze jongeren denkt aan een huurwoning. De rest wil een woning kopen.

Met deze uitkomsten is de werkgroep in gesprek gegaan met een ambtenaar van gemeente Bronckhorst. Ook zijn er gesprekken geweest met politieke partijen. En is de mogelijkheid aangegrepen om in te spreken bij een commissievergadering van de gemeenteraad (en hen schriftelijk te informeren). Op deze wijze is de behoefte aan woningen duidelijk onder de aandacht gebracht. Inmiddels is de woonvisie van gemeente Bronckhorst aangepast en zijn er mogelijkheden om te mogen bouwen.

In gesprekken met de ambtenaar zijn mogelijke bouwlocaties besproken. En is er gezamenlijk contact gelegd met een projectontwikkelaar die ervaring heeft met het ontwikkelen van bouwplannen in kleine kernen.

De belangstellende jongeren hebben kennis gemaakt met deze projectontwikkelaar. En zijn aan de slag gegaan met het onderzoeken van hun eigen financiële mogelijkheden.

De dorpsraad faciliteert de werkgroep zo veel mogelijk. En ondersteunt actief de uitrol van een tweede werkgroep, die actief gaat worden in Voor-Drempt. Twee leden van de dorpsraad zijn hiervoor contactpersoon.

Deze pagina delen met je vrienden ...