Doesburg legt regels grootschalige opwek zonne-energie vast

Schone energie hebben we nodig om in de toekomst onze manier van leven te blijven ondersteunen. Zonnevelden zijn een oplossing. Maar fraai zijn ze niet. Wanneer een ontwikkelaar een grootschalig zonneveld wil aanleggen kunnen we dat als gemeente niet weigeren. Wel kunnen we als samenleving eisen stellen aan de manier waarop dat gebeurt. Deze eisen leggen we vast in een afwegingskader. Het college van B&W stelde deze week een conceptversie vast van dit afwegingskader welke tot stand is gekomen met input van een werkgroep bestaande uit inwoners van Doesburg en Drempt. Inwoners hebben drie weken de gelegenheid om hun mening/suggesties aan de gemeente te mailen. Op 19 april kunnen overige geïnteresseerden hun vragen stellen en aanvullingen geven tijdens een inloopavond.

Wat staat er in een afwegingskader

In het afwegingskader zijn wensen en eisen opgenomen over hoe het zonneveld aangekleed moet worden zodat het past in het landschap, wat er moet gebeuren om de leefomgeving te beschermen en hoe omwonenden kunnen mee doen aan het project en/of mee kunnen delen in de opbrengsten. Op deze manier wil de gemeente Doesburg er voor zorgen dat de impact voor omwonenden zo laag mogelijk is en dat zij mogelijk zelfs profijt hebben van een zonneveld.

Afwegingskader wordt gebruikt om plan van ontwikkelaar te beoordelen

Het afwegingskader wordt opgesteld om plannen van ontwikkelaars mee te beoordelen. In de afgelopen periode toonden verschillende ontwikkelaars hun belangstelling. Na vaststelling van het afwegingskader zal de gemeente in de loop van het jaar hen uitnodigen om een plan in te dienen. Deze worden naast het afwegingskader gehouden. Hoe beter het plan rekening houdt met de eisen en wensen uit het afwegingskader, hoe meer punten het krijgt. Het plan met de meeste punten, krijgt de gelegenheid om een zonneveld aan te leggen. Ontwikkelaars worden zo gestimuleerd om een voor Doesburg zo goed mogelijk plan in te dienen. En we hebben iets te kiezen.

Gemeente Doesburg geen eigen zonneveld

De gemeente Doesburg gaat zelf geen zonneveld aanleggen. De gemeente heeft simpelweg geen eigen grond. Wel blijft de gemeente Doesburg kleinschalige zonne-energie op daken en andere mogelijke locaties zoveel mogelijk stimuleren. In 2050 willen we immers energieneutraal zijn.

Inloopavond 19 april

De gemeente Doesburg vindt het belangrijk dat betrokken inwoners en omwonenden kennis kunnen nemen van het concept afwegingskader. Het is immers hun woonomgeving. Daarom organiseert de gemeente Doesburg op 19 april een inloopavond bij de Pannenkoekenbakker aan de Zomerweg 7 in Doesburg. Tijdens deze avond kunnen geïnteresseerden in gesprek met de gemeente om eventuele vragen te stellen of verbetersuggesties te geven. Ook is er de mogelijkheid om via de mail te reageren. Na deze ronde zal het eventueel aangepaste afwegingskader definitief vastgesteld worden door de gemeenteraad.

downloads
Uitnodiging 19 april flyer [pdf]
Concept afwegingskader grootschalige opwek zonne-energie [pdf]

Deze pagina delen met je vrienden ...