Dorpsraad Projecten

 

Soms worden we door de gemeente betrokken bij een onderwerp, een andere keer nemen we zelf het initiatief om iets op te pakken en regelmatig voorzien inwoners ons van ideeën die we heel graag stimuleren. In alle situaties geldt dat we graag mensen met elkaar in contact willen brengen. We zijn geen kartrekkers maar verbinders. We hebben een uitgebreid netwerk en weten waar je moet zijn. Om ervoor te zorgen dat  jouw idee of jouw zorg wordt opgepakt. Uiteraard helpen we je daarbij.

Op deze pagina zie je waar we ons zoal mee bezighouden. Heb jij ook iets dat je bij ons wil aankaarten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Projecten

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

In 2010 is het 'oude' Dorpsplan ontwikkeld. Een flink aantal doelen zijn gehaald, een aantal nog actueel en ook zijn sommige doelen achterhaald. Tijd dus voor een nieuw Dorpsplan! De werkgroep wil zoveel mogelijk inwoners bij het plan betrekken.

Energietransitie

De gemeente Doesburg is een afwegingskader duurzame energie aan het opstellen, waarbij sprake is van mogelijke locaties voor windmolens grenzend aan Achter-Drempt. In de opgerichte werkgroep zijn ook leden van Dorpsraad Drempt vertegenwoordigd. Het afwegingskader betreft eveneens zonnepanelen/-velden.
Ook de gemeente Bronckhorst heeft een afwegingskader opgesteld.

Verkeersproblematiek

Jarenlang ongenoegen over de toenemende verkeersonveiligheid en verkeersoverlast op de Zomerweg en de Kerkstraat heeft geresulteerd in de Verkeers Werkgroep Drempt (VWD). In samenwerking met de Dorpsraad is een actieplan opgesteld om tot structurele oplossingen te komen. In een startnotitie zijn de vraagstukken in beeld gebracht en de acties benoemd.

Woningbouw starters

Er zijn veel jongeren die in Drempt willen blijven wonen maar daar voorlopig financieel niet de kans voor krijgen. Samen met een aantal enthousiaste inwoners zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om starterswoningen in Drempt te realiseren.

project Dorpsraad Drempt Slibdepot

Herinrichting slibdepot

Een voormalig zandwinplaats aan de Rijksweg is gevuld met bagger uit de Oude IJssel. Het slibdepot wordt als rietmoeras opgeleverd en overgedragen aan het Waterschap Rijn en IJssel. In een voorlopig plan voor de herinrichting van het gehele terrein hebben we als dorpsraad aangedrongen op het aanbrengen van diverse wandelpaden door het gebied.

bloembollen

Bloembollen

Een aantal bewoners van de Kerkstraat vroegen bij ons een bijdrage om hun straat met bloembollen op te fleuren. Een mooi initiatief! Ook iets voor jouw buurt? Laat het ons weten.

Deze pagina delen met je vrienden ...