Geschiedenis

Naamgeving

De volgende naamsvermeldingen zijn er bekend van het huidige Drempt:

  • 1069 Tremethe
  • 1122 Tremete
  • 1200 Thremete
  • 1203-1222 Thremethe, Thrimethe
  • 1234 Drimethe
  • 1250 Dremethe
  • 1450 Drempt

Naamsverklaring

De oude schrijfwijze Thremete betekent in het Germaans ‘einde‘ en waarschijnlijk bedoelde men hiermee het einde van de Handelsroute naar Hessen (hessenweg), die over de heuvels langs de Oude IJssel tot ver in Duitsland te volgen is. Ook kan het einde van een stuifduinenrij langs diezelfde Oude IJssel bedoeld zijn waarop de eerste bebouwing stond, nu het gebied langs de Rijksweg in Voor-Drempt.

Anderen zien in de naam een afleiding van Drum, Drem, midden Nederlands drom/dromel/dremel, midden Hoogduits drum, Engels thrum, Hoogduits trumn, verwant met Latijn terminus: ‘einde van een stuk grond’.

Geschiedenis

Voor-Drempt moet al vroeg bewoond zijn geweest. In het voorjaar van 2011 werd daar een Germaanse nederzetting gevonden tijdens de aanleg van een gasleiding. Uit onderzoek door bureau RAAP bleek dat de nederzetting uit de 2e en 3e eeuw na Christus stamt. Bijzonder was daarbij de vondst van een bronzen fibula voorzien van een swastika motief en een onbeschadigd aardewerk potje dat naar Romeins voorbeeld werd nagemaakt.

Het tegenwoordige Voor-Drempt is ontstaan bij een kerk. De eerste kapel is hier voor 780 gebouwd. Dit houten gebouw brandde af en werd vervangen door een kerk, deze wordt in 1067 voor het eerst in de archieven vermeld. De toren is uit circa 1100, het schip gotisch (ca. 1400) en het koor uit circa 1500. Volgens een legende is de kerk in Drempt in 731 gesticht door Karel de Grote en zou de houten kerk van Drempt in datzelfde jaar nog gebouwd zijn. Volgens overlevering zijn de beeldjes in de zuidmuur van de toren daarom van Karel de Grote en zijn vrouw. Veel waarschijnlijker is echter dat de beeldjes Sint Ludger en de Heilige Catharina voorstellen. Immers in die tijd heeft Ludger in deze regio veel kerkjes gesticht. Na de Reformatie werd de kerk in 1580 uiteindelijk protestants evenals de meeste bewoners.

Achter-Drempt is ook ontstaan uit een katholieke kerk in 1859. Langs de Zomerweg is een lint ontstaan van boerderijen en arbeiderswoningen. De inwoners van Achter-Drempt bleven echter trouw aan het katholicisme. Samen met de RK inwoners van o.a. Dieren, Spankeren, Steenderen en Olburgen waren zij in het vervolg aangewezen op een schuurkerk in Achter-Drempt, dat in 1861 een echte volwaardige RK kerk krijgt. Deze kerk raakt rond 1930 in verval en is in 1936 vervangen door de huidige kerk. De Rooms-Katholieke Kerk uit 1935 vormt vanwege zijn massa een markant element tussen de relatief kleinschalige bebouwing.

Bestuur

Tot 1795 hoorde Drempt tot het Ambt Doesburg. Ambt Doesburg bestond naast Doesburg uit de kerspels Drempt, Hoog-Keppel en Angerlo en de buurtschappen Eldrik en Olburgen.

Vanaf 1 januari 1818 viel Drempt onder het gemeentelijk bestuur van de dorpen Hummelo en Keppel. Tot 1869 werd in de archieven het voornamelijk ‘Gemeente Hummelo’ genoemd. Pas in 1923 werd de definitieve naam vastgesteld in ‘Gemeente Hummelo en Keppel’.

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling is de gemeente Hummelo en Keppel en dus ook Drempt per 1 januari 2005 opgegaan in de Gemeente Bronckhorst.

Volkstelling

In de Volkstelling van 1840 worden de dorpen samen geteld als Drempt, met 158 huizen en 1.092 inwoners.

In 1899 werd tijdens de Volkstelling onderscheid gemaakt tussen ‘Kom D’ en ‘Buiten Kom D’. ‘Kom D’ telde 22 bewoonde huizen, 1 onbewoond huis en 1 verdere onbewoond gebouw (kerk). Het was de werkelijke woonplaats van 85 mannen en 70 vrouwen, samen 155 inwoners. Er werden dit jaar 2 mannen en 2 vrouwen geteld die hier tijdelijk aanwezig waren. ‘Buiten Kom D’ telde 176 bewoonde en 4 verdere onbewoonde gebouwen (waaronder een kerk en een school). Hier woonden 542 mannen en 468 vrouwen (1010 inwoners totaal) en verbleven er tijdelijk 17 mannen en 10 vrouwen (dienstmeiden, knechten). Het aantal inwoners van Drempt in het jaar 1899 was dus 1165.

Op 1 januari 2011 was het aantal 1795 volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Tegenwoordig hebben de kernen van Voor-Drempt en Achter-Drempt respectievelijk ca. 1.000 en ca. 300 inwoners. Met de inwoners in het buitengebied erbij komt Drempt totaal op ca. 1.800 inwoners.

 

Bronvermelding:

  • Ruslandgids – Nationaal Archief
  • Centraal Bureau voor de Statistiek
Deze pagina delen met je vrienden ...