Inloopbijeenkomst herinrichtingsplan Zomerweg op 21 september in ’t Hessenhuus

Na de goedbezochte bijeenkomst op 9 mei jl. over het schetsontwerp van de herinrichting van de Zomerweg, heeft de gemeente Bronckhorst samen met de werkgroep Verkeer van de Zomerweg Achter-Drempt en Advies- en Ingenieursbureau Roelofs het ontwerp op een paar punten aangepast. Graag willen zij het definitieve ontwerp met u delen.

Inloopbijeenkomst 21 september

U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst over het ontwerp op donderdag 21 september 2023 van 16:00 tot 19:00 uur in ’t Hessenhuus.

Wat kunt u verwachten?

U kunt tijdens de inloopbijeenkomst op elk moment langskomen om het definitieve ontwerp van de Zomerweg te bekijken. Eventuele vragen zullen worden beantwoord. In het ontwerp is nog ruimte voor kleine aanpassingen, maar de te nemen maatregelen staan vast. De afkoppelcoach is ook aanwezig. Als er nog vragen zijn over het afkoppelen van regenwater op eigen terrein, dan is dit een goed moment om ze te stellen.

Definitief ontwerp digitaal bekijken

Het definitieve ontwerp staat vanaf 22 september 2023 op www.bronckhorst.nl/zomerweg. U kunt het ontwerp dus ook digitaal bekijken.

logo gemeente Bronckhorst

Toelichting aanpassingen ontwerp

Op basis van de reacties is het ontwerp op enkele punten herzien. Het is niet mogelijk om alle wensen te vervullen. Bronckhorst vertrouwt erop dat u daarvoor begrip heeft. Ook hebben ze tegenstrijdige reacties ontvangen. Daarin zijn weloverwogen keuzes gemaakt.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De snelheid binnen de kom wordt overal 30 km/uur
  • De locatie van de komgrens aan de zuidzijde is aangepast
  • De ligging van de wegversmallingen is geoptimaliseerd
  • De parkeerplaatsen naast de aansluiting met Kruijsakker zijn terug in het ontwerp
  • De wegbreedte van 5,50 meter en de plateaus blijven gehandhaafd in het ontwerp

Hoe gaat het verder?

Na 21 september wordt het ontwerp technisch uitgewerkt. Daarna wordt een aannemer geselecteerd die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De uitvoering start naar verwachting in het voorjaar van 2024. Met de werkgroep Verkeer is afgesproken om de maatregelen ongeveer 1 jaar na aanleg te evalueren.

Meer informatie

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met één van de projectleiders.

Deze pagina delen met je vrienden ...