Praat mee over het nieuwe Dorpsplan van Drempt

In 2010 is het laatste dorpsontwikkelingsplan (DOP) van Drempt gemaakt. Een aantal doelen uit dat plan is gehaald, een aantal is nog actueel en sommige doelen zijn inmiddels acherhaald. Daarom vindt Dorpsbelang Drempt (dorpsraad) het tijd voor een nieuw plan. Een werkgroep heeft voorbereidingen getroffen om de input van zoveel mogelijk inwoners te verzamelen, zodat het een plan van en voor alle inwoners wordt. Daarom staat er op woensdag 28 juni om 19:15 uur een bijeenkomst gepland in het Dorpshuis te Voor-Drempt om alle inwoners mee te laten praten over de toekomst van hun dorp.

Dorpsontwikkelingsplan

Een dorpsplan zorgt voor het behoud en het verbeteren van de leefbaarheid in en om de dorpskern. Bij Drempt gaat het daarbij om de dorpskernen van zowel Voor-Drempt als Achter-Drempt. Daarin wordt aan de hand van verschillende thema’s zoals woonbehoefte, verkeersveiligheid en ondernemerschap, een plan uitgewerkt waarin doelen zijn gesteld om de leefbaarheid te verbeteren. Om het plan uiteindelijk op te stellen, wordt rekening gehouden met een doorlooptijd van ongeveer 9 maanden tot 1 jaar, zodat de realisatie van het plan begin 2024 concreet kan starten. Dorpsbelang Drempt zorgt daarbij voor voortgangsbewaking en periodieke communicatie.

Werkgroep

Afgelopen winter is er een werkgroep gevormd die bestaat uit inwoners van beide dorpskernen. Op 11 maart trapte de werkgroep het proces om tot een dorpsplan te komen af met een fietstocht waarbij beide kernen en het buitengebied van Drempt werden doorkruist. De werkgroepleden sloten de fietstocht af met een brainstormsessie waarin ze diverse thema’s voor het dorpsplan aanleverden. Bij de totstandkoming van het plan wordt de werkgroep begeleid door twee vrijwilligers van de Vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland die aan de hand van een stappenplan al meerdere dorpsplannen hebben ontwikkeld met inwoners van kleine kernen. Ook zijn de gebiedsambtenaren van de gemeente Bronckhorst betrokken bij het dorpsplan Drempt.

Bewonersavond

De bewonersavond op woensdag 28 juni 2023 is een essentiële stap in het proces. Daarbij kunnen alle Dremptenaren, jong en oud, onderwerpen inbrengen die spelen in en om hun beide dorpskernen. Belangstellenden zijn deze avond om 19:15 uur van harte uitgenodigd in het Dorpshuis te Voor-Drempt om zo samen na te denken over de toekomst van hun mooie dorp.

uitgelichte afbeelding:
Brainstormsessie van de werkgroep Dorpsplan Drempt (DOP Drempt) op 11 maart jl. in ’t Hessenhuus
(foto: Magda Bronkhorst)

Deze pagina delen met je vrienden ...