Gemeente Bronckhorst

logo gemeente Bronckhorst

Gebiedsambtenaren

Durf te vragen! De gebiedsambtenaren zijn er voor u.

  • Heeft u ideeën voor uw woonomgeving, maar weet u niet bij wie u terecht kunt voor hulp om uw idee verder uit te werken?
  • Iemand nodig om mee te denken over het organiseren van een bijeenkomst/activiteit?
  • Weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken?

Om u wegwijs te maken, handige tips aan de hand te doen en goed te weten wat er in een dorp speelt, heeft de gemeente een aantal medewerkers die regelmatig op pad zijn in Bronckhorst en in gesprek gaan met inwoners en organisaties over allerhande onderwerpen.

Aanspreekpunten

Ook inwoners en organisaties in Drempt hebben zoveel goede ideeën, maar weten niet altijd hoe ze die ideeën kunnen uitvoeren. Laat de gemeente Bronckhorst weten wat u wilt en zelf kunt en laat u helpen om initiatieven te ontwikkelen. Een aantal van de medewerkers (gebiedsambtenaren) heeft als extra taak meer contact te zoeken in de kernen en een schakel te zijn in de samenleving, tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. Ze kunnen u als sparringspartner bijvoorbeeld de weg wijzen naar geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners, financieringsmogelijkheden enz. Daarbij bepalen zij niet wat er gaat gebeuren in uw woonomgeving, dat doet u als inwoner of organisatie zelf. Maar de gemeente is graag betrokken, draagt een steentje bij en natuurlijk wordt er geholpen daar waar er verplichtingen zijn.

Andere rol gemeente

Deze manier van werken in de gebieden komt voort uit een andere rol die overheden steeds meer innemen. Er wordt steeds meer uitgegaan van eigen kracht, eigen verantwoordelijkheden en initiatieven die u zelf neemt. Met het inschakelen van gebiedsambtenaren wil de gemeente Bronckhorst beter aansluiten bij behoeften die er zijn in uw woonomgeving en daarbij actief ondersteunen. Waar gemeenten voorheen veel bepaalden, bent u nu zelf aan zet. Dan is het natuurlijk belangrijk dat mensen elkaar weten te vinden. De rollen van overheid en inwoners draaien als het ware om, waarbij de ambtenaren een goede wegwijs- en verbindende functie kunnen bieden.

Duo’s verdeeld over vijf gebieden

De gebiedsambtenaren werken veelal in duo’s in vijf gebieden. Hun werkwijze kan per gebied verschillen. Dit is afhankelijk van de vraag uit een dorp en wat er speelt. Er wordt aangesloten bij wat er is, maar ook nieuwe netwerken worden opgezocht. Drempt heeft bijvoorbeeld een Dorpsraad, een dorpsbelangenorganisatie die zich inzet voor de belangen van de inwoners. Gesprekken vinden plaats tijdens bijeenkomsten in het dorp zelf. U zult deze medewerkers steeds vaker tegenkomen of wellicht heeft u al kennis met ze gemaakt.

Bel of mail ze. Durf te vragen! Ze zijn er voor u!

#dtv (durf te vragen) is de meest voorkomende term op twitter. Hiermee vragen twitteraars andere twitteraars een antwoord op een vraag, hulp of medewerking. Er is altijd wel een twitteraar die een antwoord heeft! In Bronckhorst kunt u uw vraag ook bij één van de gebiedsambtenaren kwijt!

Gewaardeerde taak

Het doorverwijzen naar de juiste plek binnen de gemeentelijke organisatie of naar andere partijen in Bronckhorst of binnen de regio blijkt een gewaardeerde taak van de gebiedsambtenaren waar steeds meer vraag naar komt. Inwoners weten niet altijd waar ze met hun vraag terecht kunnen om een initiatief van de grond te krijgen en de gebiedsambtenaren zijn een gemakkelijker bereikbaar aanspreekpunt dan het gemeentehuis. De gebiedsambtenaren voor Bronckhorst Zuid (Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik en Hummelo) zijn:

Patrice Zweers
tel: (0575) 75 05 20 of (06) 20 24 67 54
e-mail: p.zweers@bronckhorst.nl

Arie Vries gebiedsambtenaar Bronckhorst Zuid

Arie Vries
tel: (0575) 75 03 43 of (06) 13 25 19 54
e-mail: a.vries@bronckhorst.nl

Bel, mail of ga langs! De gebiedsambtenaren zijn er voor u!

U kunt de gebiedsambtenaren digitaal, telefonisch of persoonlijk (op locatie of in het gemeentehuis) spreken.

 

 

bronvermelding:

 

Deze pagina delen met je vrienden ...