Start nieuw Dorps­ontwikkelingsplan

Woensdag 8 maart jl. vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Dorpsraad Drempt plaats. Tijdens deze openbare bijeenkomst in het Dorpshuis werd onder andere aandacht besteed aan het nieuw te ontwikkelen Dorpsplan. De gehouden presentatie over de aanpak van het Dorpsontwikkelingsplan is ook terug te lezen op de pagina’s van de Dorpsraad elders op deze website.

In 2010 is het ‘oude’ Dorpsplan ontwikkeld. Een flink aantal doelen zijn gehaald, een aantal nog actueel en ook zijn sommige doelen achterhaald. Tijd dus voor een nieuw Dorpsplan! Er kunnen zich nog steeds inwoners melden die actief mee willen helpen bij de ontwikkeling van dit plan. Zij kunnen zich melden bij Anne Schaart of Henk Gosselink van de werkgroep.

De bedoeling is om zoveel mogelijk inwoners bij het plan te betrekken. De doorlooptijd om dit plan tot stand te brengen wordt ingeschat op ca. 9 maanden. Zodra het plan klaar is zal er veel aandacht uitgaan naar de opvolging van alle deelplannen. Het is de bedoeling dat het nieuwe Dorpsplan als vast agendapunt ingevoerd wordt op de reguliere Dorpsraad vergaderingen.

De werkgroep heeft in een eerste brainstormsessie al diverse ideeën en suggesties ingebracht. Dit leverde meteen een flinke input op in verschillende categorieën zoals Sociaal/Welzijn, Recreatie/Activiteiten, Milieu/Energie, Verkeer en Woningbouw.

De uitgebreide Powerpoint presentatie over de aanpak van het Dorpsontwikkelingsplan is als pdf-document terug te vinden op de pagina Project Dorpsontwikkelingsplan van de Dorpsraad (of klik op onderstaande button).

Deze pagina delen met je vrienden ...