Renovatie wegen en openbaar groen

De komende 2 jaar worden de wegen en het groen in Voor-Drempt gerenoveerd. In goed overleg met de Dorpsraad Drempt gaat de Gemeente Bronckhorst onder andere het groen anders inrichten, wegen vernieuwen, het regenwater anders afvoeren en de parkeerplekken uitbreiden. Eind vorig jaar is er een begin gemaakt met het repareren van het asfalt op verschillende plekken.

Lees verder

Groep 8 aan de macht in het gemeentehuis!

Leerlingen van De Klimtoren bezochten op 26 januari jl. het gemeentehuis in Hengelo (Gld). Met hun voorstel voor het vergroten van de leefbaarheid in Drempt, wisten zij tijdens de kinderraadsvergadering iedereen te overtuigen. Groep 8 van de Dremptse basisschool mocht daardoor een cheque uit handen van Burgemeester Besselink ontvangen.

Lees verder

Gymnastiekvereniging organiseert ‘apenkooien’

Gymnastiekvereniging De Sperwer organiseert in de voorjaarsvakantie weer een namiddag ‘apenkooien’. Ook de jeugd van Drempt is van harte welkom om te komen klimmen, rennen en springen in de Hessenhal in Hoog-Keppel op vrijdag 16 februari a.s.

Lees verder

Voorlichting veiligheid in en om uw huis

De politie geeft een voorlichtingsavond over veiligheid in en om uw huis, babbeltrucs, actuele situaties uit de buurt et cetera. De avond vindt plaats op woensdag 7 februari in de huiskamer van Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel in Hoog-Keppel. Spreker van deze voorlichting is Edwin Surenbroek.

Lees verder

4 Avonden pub quiz in ‘t Hessenhuus

Op vrijdag 26 januari en 2, 16 en 23 februari organiseert voetbalvereniging HC’03 een pub quiz in ‘t Hessenhuus. Onder leiding van voorzitter Mart de Kruif en zijn lieftallige maar doortastende assistente, worden de deelnemers in teams van maximaal 6 personen genadeloos blootgesteld aan vragen over geschiedenis, actualiteit, regio, sport en wat het brein nog meer kan verzinnen.

Lees verder