Woningbouw in Achter-Drempt komt een stap dichterbij

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben op 6 juni jl. besloten medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan die nodig is voor het kunnen bouwen van 32 woningen in Achter-Drempt. Het gaat om het terrein tussen de Zomerweg en het sportpark van voetbalvereniging HC’03.

Nieuwbouwplan

Dit woningbouwplan is drie jaar geleden in gang gezet door een groepje maatschappelijk betrokken bewoners uit Achter-Drempt. Er werd toen een werkgroep woningbouw (voor jongeren) opgericht in samenwerking met Dorpsraad Drempt. Aan de hand van een enquête heeft de werkgroep eerst de behoefte om in Achter-Drempt te wonen gepeild onder inwoners en oud-inwoners. Op basis daarvan is in goed overleg met de omwonenden een plan opgesteld door projectontwikkelaar Gerrit Nijenhuis van Output Projecten uit Doetinchem.

Mix van verschillende woningen

Het nieuwbouwplan ’t Doornslag bevat een aantal vrijstaande woningen aan de Zomerweg. Vanaf de Zomerweg komt een weg naar het sportpark en de overige huizen in het plangebied; rijwoningen, vrijstaande woningen en tweekappers. De woningen zijn voor verschillende doelgroepen, zoals starters, doorstromers en senioren. In het plan zijn volop parkeerplaatsen meegenomen, waaronder mindervalideparkeerplaatsen voor ’t Hessenhuus.

Met het voorgenomen besluit van het college om het bestemmingsplan te wijzigen, betekent dit een belangrijke stap in het proces naar nieuwe woningen in Drempt. Eind juni 2023 komt de bestemmingsplanwijziging ter inzage.

Contactgegevens

Voor algemene informatie over het nieuwbouwplan kunt u een mail sturen naar de werkgroep via wonenindrempt@hotmail.com. Wilt u meer informatie over het ontwerp, de bouw en verkoop van de woningen? Dan kunt u het beste contact opnemen met projectontwikkelaar Gerrit Nijenhuis via nijenhuis@output-projecten.nl.

Deze pagina delen met je vrienden ...