Informatiemarkt Energie en Verduurzaming Hessenhal Hoog-Keppel

Op zaterdag 20 april jl. was de Hessenhal in Hoog-Keppel, door de actieve vrijwilligers van de dorpsraden van Keppel & Eldrik en Drempt, omgetoverd tot een marktplaats en congresruimte over het onderwerp energie en verduurzaming. In de marktkramen werd informatie uitgewisseld over allerlei onderwerpen; van woningisolatie en verwarmingssystemen tot elektrische deelauto’s. De lezingen werden gegeven door deskundigen op het gebied van verduurzaming, energiebesparingsmogelijkheden, smart-home en een geslaagd elektrische deelauto project in Lochem. Speciale aandacht was er ook voor het verduurzamen van monumenten. Geen eenvoudige opgave, zo bleek, en dat onderwerp zal dan ook zeker verder uitgezocht worden. Dat geldt ook voor de eerste resultaten van de warmtescans die in de kernen van Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik zijn uitgevoerd. Er was dan ook grote belangstelling van de bezoekers om dit eveneens in Drempt en Hummelo uit te voeren.

In het midden van de zaal waren er “ronde tafel” gesprekken over uiteenlopende onderwerpen, zoals het zelf installeren van een warmtepompinstallatie, ideeën over biovergisting in de veehouderij en toekomstgericht bouwen als aanzet tot een energieneutraal huis. Ook het Hessenbad en de Hessenhal zelf leveren een bijdrage aan het verduurzamen van onze gemeente, zoals duidelijk uit hun toelichting bleek.

De hele dag liepen de bezoekers binnen, waaronder ook veel kinderen. Voor hen waren er energiespellen georganiseerd en ook konden ze pannenkoeken bakken op zonne-energie! Buiten stond de bekende Op-Morgen Mobiel en een tweetal elektrische deelauto’s waarmee bezoekers een proefrit konden maken. In de kraam van de elektrische deelauto kon men via een QR code een korte enquête invullen, waarmee de behoefte aan een elektrische (dorps) deelauto in de dorpen wordt gepeild. Wil je jouw mening hierover kwijt? Bijgaande QR code kan alsnog worden ingevuld.

Na deze informatiemarkt worden de activiteiten van het Dorpsenergieplan van Keppel en Eldrik onverminderd voortgezet. Het hele plan staat in het kader van ‘Bronckhorst Energieneutraal 2030’ maar dan zonder link naar grootschalige opwek van energie door windturbines. 

Meer informatie via website InKeppel.nl of via e-mailadres dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com.

• Foto: Lisette Hoogeveen-Eisenga

Deze pagina delen met je vrienden ...