Dorpsraad Project Dorpsontwikkelingsplan

Project Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Werkgroep Dorpsplan

In 2010 is het 'oude' Dorpsplan ontwikkeld. Een flink aantal doelen zijn gehaald, een aantal nog actueel en ook zijn sommige doelen achterhaald. Tijd dus voor een nieuw Dorpsplan!

Er kunnen zich nog steeds inwoners melden die actief mee willen helpen bij de ontwikkeling van dit plan. Zij kunnen zich melden bij Anne Schaart of Henk Gosselink van de werkgroep.

De bedoeling is om zoveel mogelijk inwoners bij het plan te betrekken. De vorderingen zullen t.z.t. op een interactieve website te volgen zijn.
De doorlooptijd om dit plan tot stand te brengen wordt ingeschat op ca. 9 maanden. Zodra het plan klaar is zal er veel aandacht uitgaan naar de opvolging van alle deelplannen. Het is de bedoeling dat het nieuwe Dorpsplan als vast agendapunt ingevoerd wordt op de reguliere Dorpsbelang vergaderingen.

De werkgroep is gestart met een korte brainstorm sessie waarbij eerste ideeën en suggesties konden worden ingebracht. Dit leverde al meteen een flinke input op in verschillende categorieën, zoals Sociaal/Welzijn, Recreatie/Activiteiten, Milieu/Energie, Verkeer en Woningbouw.

Documenten Werkgroep Dorpsplan

Presentatie aanpak Dorpsontwikkelingsplan tijdens Algemene Leden Vergadering (8 maart 2023)
Deze pagina delen met je vrienden ...