Dorpsraad Project Dorpsontwikkelingsplan

Project Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Dorpsontwikkelingsplan Drempt

In 2010 is het 'oude' Dorpsontwikkelingsplan (DOP), of Dorpsplan, ontwikkeld. Een flink aantal doelen zijn gehaald, een aantal nog actueel en ook zijn sommige doelen achterhaald. Tijd dus voor een nieuw Dorpsplan!

De doorlooptijd om dit plan tot stand te brengen wordt ingeschat op ca. 9 maanden tot 1 jaar. Zodra het plan klaar is zal er veel aandacht uitgaan naar de opvolging van alle deelplannen. Het is de bedoeling dat het nieuwe Dorpsplan als vast agendapunt ingevoerd wordt op de reguliere Dorpsbelang vergaderingen.

Het proces om tot een Dorpsplan te komen is in een stappenplan uitgewerkt. Dat stappenplan staat hiernaast afgebeeld, met daarin de stappen die we al hebben doorlopen en waar we nu zijn aangeland, namelijk het uitwerken van de resultaten van de bewonersavond.

Stap 6: Klankbordbijeenkomst

De klankbordbijeenkomst is een belangrijke fase in het proces. Bij een klankbordbijeenkomst wordt het concept-DOP besproken met uitvoeringspartners, geldschieters en belanghebbenden. Dit wordt gezamenlijk gedaan met ambtenaren, medewerkers, verenigingen en ondernemers, waardoor dit een positief effect heeft op de onderlinge relaties en de samenwerkingsmogelijkheden. De mix van verschillende disciplines en vakkennis stimuleert het out-of-the-box denken.

De werkgroep heeft de verkregen informatie van de bewoners geïnventariseerd en heeft hiervan ‘speerpuntnotities’ gemaakt. Een aantal thema’s zijn daarbij samengevoegd:

 • Saamhorigheid, voorzieningen, verenigingsleven: elkaar ontmoeten
  (o.a. 2 dorpshuizen, invulling kerk, gemeenschappelijke activiteiten)
 • Duurzaamheid/energietransitie
  (zonnepanelen, biogasinstallatie, meer groen)
 • Ondernemerschap
  (groeimogelijkheden, toerisme, kleine ondernemers)
 • Verfraaiing, vergroening & recreatie binnen en buiten Drempt
  (inrichting, groenparkjes, inpassing bedrijven in landschap, slibdepot, wandelen)
 • Jeugd/jongeren
  (speeltuinen Voor- en Achter-Drempt, crossbaantje, activiteiten)
 • Verkeersveiligheid
  (schoolroute, oversteken Rijksweg, samenhang met herinrichting kern is belangrijk)
 • Woonbehoefte
  (bouwen naar behoefte, samenhang met herinrichting kern is belangrijk)

De klankbordbijeenkomst was georganiseerd op 29 november 2023 in het Dorpshuis te Voor-Drempt, waarbij alle belanghebbenden waren uitgenodigd. Het was een constructieve avond, waarbij de speerpunten verder uitgediept werden en de haalbaarheid van de ingebrachte ideeën en wensen konden worden getoetst.

Voor een paar thema’s konden niet alle belanghebbenden of verantwoordelijken aanwezig zijn, zodat een aantal vervolgavonden nodig zijn om die verder uit te werken.

Behoudens die thema’s heeft de werkgroep voldoende informatie om het dorpsplan te verwezenlijken.

 

Documenten Werkgroep Dorpsplan

Presentatie aanpak Dorpsontwikkelingsplan tijdens Algemene Leden Vergadering (8 maart 2023)
Deze pagina delen met je vrienden ...