Dorpsraad Project Dorpsontwikkelingsplan

Project Dorpsontwikkelingsplan (DOP)

Dorpsontwikkelingsplan Drempt

In 2010 is het 'oude' Dorpsontwikkelingsplan (DOP), of Dorpsplan, ontwikkeld. Een flink aantal doelen zijn gehaald, een aantal nog actueel en ook zijn sommige doelen achterhaald. Tijd dus voor een nieuw Dorpsplan!

De doorlooptijd om dit plan tot stand te brengen wordt ingeschat op ca. 9 maanden tot 1 jaar. Zodra het plan klaar is zal er veel aandacht uitgaan naar de opvolging van alle deelplannen. Het is de bedoeling dat het nieuwe Dorpsplan als vast agendapunt ingevoerd wordt op de reguliere Dorpsbelang vergaderingen.

Het proces om tot een Dorpsplan te komen is in een stappenplan uitgewerkt. Dat stappenplan staat hiernaast afgebeeld, met daarin de stappen die we al hebben doorlopen en waar we nu zijn aangeland, namelijk het daadwerkelijk schrijven en vormgeven van het Dorpsplan.

Stap 7: Dorpsplan schrijven en vormgeven

Nu komt er flink schot in de zaak. Na de klankbordbijeenkomst gaat de werkgroep aan de slag met het uiteindelijke DOP.

De werkgroep heeft een tekstschrijver en een vormgever bereid gevonden om het dorpsplan te schrijven en vorm te geven. Daarnaast is besloten om vanwege kostenoogpunt alleen een website te maken en geen ‘hard-copy’, zodat ook een webdesigner in de arm is genomen. Gezamenlijk werken zij toe naar het eindresultaat, waarbij de tekst, de vormgeving en webdesign regelmatig getoetst worden.

We willen een website die overzichtelijk is, alle informatie bevat en vooral ook een dynamisch karakter heeft, want nadat het Dorpsplan is geschreven, moet deze ook uitgevoerd worden. En die uitvoering is te volgen op de website.

De thema’s zijn uiteindelijk geworden:

 • Ontmoeten
  (o.a. 2 dorpshuizen, invulling kerk, gemeenschappelijke activiteiten)
 • Energie
  (zonnepanelen, biogasinstallatie, meer groen)
 • Ondernemen
  (groeimogelijkheden, toerisme, kleine ondernemers)
 • Omgeving
  (inrichting, groenparkjes, inpassing bedrijven in landschap, slibdepot, wandelen)
 • Jeugd
  (speeltuinen Voor- en Achter-Drempt, crossbaantje, activiteiten)
 • Verkeer
  (schoolroute, oversteken Rijksweg, samenhang met herinrichting kern is belangrijk)
 • Wonen
  (bouwen naar behoefte, samenhang met herinrichting kern is belangrijk)

Op 17 april om 19:30 zal het nieuwe Dorpsplan worden gepresenteerd in het Hessenhuus te Achter-Drempt.

 

 

Documenten Werkgroep Dorpsplan

Presentatie aanpak Dorpsontwikkelingsplan tijdens Algemene Leden Vergadering (8 maart 2023)
Deze pagina delen met je vrienden ...