Villa ‘Ons Genoegen’

 

De opvallende villa ‘Ons Genoegen’ werd in 1970 afgebroken om plaats te maken voor moderne bejaardenwoningen in het uitbreidingsplan Voor-Drempt. Het is ongeveer de plek waar nu de woningen aan Dreef 1, 3 en 5, Gildeweg 2, 4, 6 en 8 en Ds. de Graaffweg 26, 28, 30, 32, 34, 36 en 38 staan.

Villa Ons Genoegen Drempt

De geschiedenis van dit gebouw gaat terug tot in de 19e eeuw. Het gebied bekend als ’de Braamberg’, kent enkele zandwegen en een gering aantal verspreid liggende boerderijen. Dit is een hoofdzakelijk zanderig gebied (stuifduinrestanten uit de laatste ijstijd) en begroeid met o.a. bramen en brem. Op een topografische kaart van 1845 worden twee kleine opstallen weergegeven. In 1861 worden op deze plek een aantal kavels bouwland gekocht door Hendrikus Romijn, timmerman en makelaar in Amsterdam. Hij laat hierop rond 1862 een huis bouwen. Het lijkt erop dat de twee gebouwtjes blijven bestaan, waarschijnlijk voor agrarische activiteiten. In 1866 wordt rond het huis een park van meer dan één hectare aangelegd met o.a. eiken, beuken, tamme kastanjes en een grote vijver. Het adres destijds is Drempt D32. In 1887 wordt het geheel verkocht aan Thijs Demmendaal, geboren in Hoorn, en zijn echtgenote Antje Pijper tot dan toe wonende in Heemstede. Demmendaal begint in de villa een ‘Inrichting voor zenuwlijders’ dat later een ‘herstellingsoord’ wordt genoemd. Omstreeks 1909 wordt het geheel verkocht aan Jacob Bokma, een streekgenoot van Demmendaal. Bokma is in 1866 in Wijmbritseradeel geboren en is in 1909 directeur van een zenuwlijdersgesticht in West-Friesland. Hij trouwt in 1921 met Antonia Johanna Schoen (1872) uit Hoorn.

In 1915 wordt bij de voormalige gemeente Hummelo en Keppel een aanvraag ingediend met bijbehorende plattegrond voor de verbouw/uitbreiding van de villa ‘Ons Genoegen’, dan met het adres Braambergseweg 2. Het pand wordt uitgebreid met twee slaapkamers. Vanaf dat moment is op de begane grond plaats voor vijf ‘patiënten’. Bij de villa bevinden zich in die tijd nog steeds een aantal opstallen met een agrarische functie, tevens zijn er twee of drie koeien. De patiënten verrichten o.a. werkzaamheden op deze kleine boerderij. In 1937 overlijdt Jacob Bokma, maar zijn vrouw blijft tot 1950 een en ander voortzetten. Vanaf ca. 1950 wordt Helma Henriëtte Marie Dolleman-Fock eigenaresse/bewoonster van ‘Ons Genoegen’. In 1962 wordt het huis gekocht door Dr. Willem Hendrik van Haaften, destijds directeur van Verpleeghuis Den Ooiman te Doetinchem. In 1969 wordt het uitbreidingsplan Voor-Drempt ontwikkeld en een jaar later moet het huis wijken voor de geplande nieuwbouw. De statige oude bomen werden zoveel mogelijk gespaard en herinneren ons nog steeds aan het park rond villa ‘Ons Genoegen’.

de-graafschap-bode-2-september-1913
Artikel uit De Graafschap-bode van 2 september 1913.
utrechts-nieuwsblad-21-07-1894
Advertentie uit het Utrechts Nieuwsblad van 21 juli 1894

bronvermelding:

  • ‘Het gebouw, toen en nu’ –  Rinus G.M. Rabeling (De Hessencombinatie 2, maart 2011)
  • Beeldbank de Gelderland Bibliotheek
  • De Graafschap-bode 02-09-1913 (Delpher)
  • Hummelo en Keppel in oude ansichten deel 2 – H.E. Schreurs-Rooyakker
  • Utrechts Nieuwsblad 21-07-1894

 

 

 

Deze pagina delen met je vrienden ...