Zang- en toneelvereniging Zanglust

 

Den Dremptsche gemengde zangvereeniging Zanglust

Op initiatief van Dominee Nuis werd in 1926 een zangvereniging opgericht. Bij de eerste repetitie in de Nederlands Hervormde Kerk werden maar liefst 35 leden ingeschreven. De organist van de kerk, de heer IJska, werd tot dirigent benoemd. Het eerst openbare optreden was al vier maanden later tijdens het kerstfeest in de kerk. Er werd één lied gezongen: “Ere zij God”.

De eerste openbare uitvoering van ‘den Dremptsche gemengde zangvereeniging Zanglust’ werd gegeven op 18 en 19 maart 1927 in de zaal van Weduwe Winterink. Er werd gekozen voor de formule zang en toneel (een succesformule die het maar liefst 80 jaar heeft volgehouden). Deze avond werd besloten met een “bal na”.

Crisisjaren

Het jaar daarop werd de heer Schotman uit Doesburg, leider van de volkszangschool, benoemd tot nieuwe dirigent en vanaf 1930 vonden de repetities plaats in de zaal Winterink. Tijdens de crisisjaren wist de vereniging dankzij allerlei maatregelen het hoofd boven water te houden door o.a. een verloting te houden van door de leden meegebrachte prijzen.

Zelfs in de oorlogsjaren was er onder de leden zoveel geestdrift dat men deze hele periode door repeteerde. Ook de uitvoeringen gingen “gewoon” door.
Na afloop van de oorlog organiseerde Zanglust op 8 juni 1945 een groots bevrijdingsfeest. De opbrengst van deze avond werd geschonken aan de oorlogsslachtoffers van Drempt.

Op 4 augustus 1946 nam Zanglust voor het eerst deel aan een concours en behaalde zij maar liefst een eerste prijs. Deze concoursen werden een vervanging voor de jaarlijkse uitstapjes van de vereniging die per tram, autobus, trein of fiets werden gemaakt. Verschillende plaatsen werden aangedaan; van Arnhem, Kleef, Apeldoorn tot Amsterdam en Scheveningen.

Jubilea

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging werd op 20 augustus 1966 een receptie gehouden waarvoor enorm veel
belangstelling was. Muziekvereniging Olden-Keppel bracht met medewerking van de vendelierzwaaiers van Drempt een muzikale hulde.
Ook het 50-jarig bestaan van Zanglust in 1976 werd op grootse wijze gevierd. Een druk bezochte receptie
gevolgd door een prachtige feestavond en een zeer geslaagde jubileumuitvoering waren het resultaat. Tijdens deze receptie ontvingen
mevr. R. Lusink en dhr. B. Wunderink (leden van het eerste uur) uit handen van burgemeester Baris een koninklijke onderscheiding.
Een eer die 4 september 1980 mevr. H. Scheffer ten deel viel.

Zangvereniging Zanglust Drempt
Koorleden van Zanglust Drempt in de 70-er jaren.

Bloemenactie

In 1978 werd het jeugdkoor “Jong Zanglust” opgericht. Met medewerking van het grote koor werd in maart 1982 een gezamenlijk koffieconcert gegeven.
16 Augustus 1986 vierde Zanglust haar 60-jarig bestaan. ’s Middags was er een receptie, ’s avonds een uitgebreide koffietafel voor leden, ereleden en partners. Naast het zangprogramma werd een revue opgevoerd betrekking hebbende op het wel en wee van de 60 jarige vereniging. Tijdens deze jubileumuitvoering presenteerde Zanglust zich voor het eerst in uniforme kleding.
Speciaal voor deze gelegenheid vond twee jaar eerder de eerste bloemenactie plaats; de verkoop van Kaapse viooltjes. Een actie die enorm aansloeg bij de plaatselijke bevolking en zich inmiddels uitstrekt over de gehele gemeente Hummelo en Keppel. Ook het assortiment aan planten is breder geworden. Mede dankzij de enorme steun aan deze actie heeft Zanglust zich al vier keer in het nieuw mogen steken en is een nieuwe piano aangeschaft.

Scheiding zang en toneel

De laatste 20 jaren kende Zanglust maar liefst vijf verschillende dirigenten en in 2007 is er noodgedwongen een “scheiding”ontstaan tussen de zang- en toneeluitvoeringen en kwam er een einde aan een 80-jarige traditie. Sindsdien is er in het voorjaar een concert in de kerk met goede akoestiek en in het najaar een toneelstuk in het dorpshuis. Beide disciplines komen beter tot hun recht, hebben een langere repetitieperiode en ook het publiek weet het te waarderen.

 

bronvermelding:

  • website Zanglust Drempt

 

Deze pagina delen met je vrienden ...