Dorpsraad Project Verkeersproblematiek

Project Verkeersproblematiek

weg met bord bebouwde kom

Verkeersonveiligheid en verkeersoverlast
Zomerweg en Kerkstraat

Jarenlang ongenoegen over de toenemende verkeersonveiligheid en verkeersoverlast op de Zomerweg en de Kerkstraat heeft geresulteerd in de Verkeers Werkgroep Drempt (VWD).

In samenwerking met de Dorpsraad is een actieplan opgesteld om tot structurele oplossingen te komen.

In een startnotitie zijn de vraagstukken in beeld gebracht en de acties benoemd.

Documenten Verkeers Werkgroep Drempt

Presentatie verkeersveiligheid tijdens Algemene Leden Vergadering (2 maart 2022)

download [pptx]
download [pdf]

Resultaten enquête verkeersveiligheid Drempt (juni 2021)

download [docx]

Enquête aanwonenden Zomerweg en Kerkstraat (mei 2021)

• download [docx]

Raadsvoorstel aanleg rode fietsstroken (22 april 2021)

download [pdf]

Startnotitie werkgroep verkeersproblematiek Drempt (april 2021)

download [doc]

Brief aan gemeenteraad Bronckhorst (15 april 2021)

download [docx]

Probleemomschrijving verkeer Drempt (december 2020)

download [pdf]

Verkeerstelling Zomerweg - overzicht (april 2018)

download [xls]

Verkeerstelling Zomerweg - begeleidende brief (april 2018)

download [docx]

Deze pagina delen met je vrienden ...