PROJECTEN | archief

Herinrichting Slibdepot

Een voormalig zandwinplaats aan de Rijksweg is gevuld met bagger uit de Oude IJssel. Uiterlijk in 2019 zal het slibdepot, als rietmoeras, worden opgeleverd en overgedragen aan het Waterschap Rijn en IJssel. In een voorlopig plan voor de herinrichting van het gehele terrein hebben we als dorpsraad aangedrongen op het aanbrengen van diverse wandelpaden door het gebied.

Breedbandnetwerk

Vanwege de onduidelijkheid over de aanleg van een glasvezelnetwerk is hiervoor ook een werkgroep aangesteld. Hogere kosten voor de aanleg zijn de oorzaak van de vertraging. Er wordt nu gekeken naar een manier om deze hogere kosten op te vangen. Alle partijen hebben tegenover elkaar uitgesproken om uiteindelijk overal in het buitengebied glasvezel te realiseren.

Openbaar Groen

De gemeente Bronckhorst is begonnen om het openbaar groen in Drempt om te vormen naar een onderhoudsvriendelijk model. Een werkgroep overlegt met de gemeente over deze omvorming en het noodzakelijke onderhoud van enkele straten.

Zorg en Welzijn

Goede oplossingen bedenken doe je niet zonder te weten welke problemen er in het dorp kunnen ontstaan. Wat gaat er op dit moment goed, wat kan er beter en wat kan de zorg nog beter maken als we in de samenleving elkaar helpen in zaken die de overheid niet meer vergoedt? Dorpsraad Drempt wil hierin meedenken en helpen om iets op te zetten samen met de andere dorpsraden en Stichting Welzijn.

Herziening Bestemmingsplannen

In het 'bestemmingsplan Stedelijk gebied Bronckhorst' wordt de bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen, zoals minder regels en meer uitgaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoner. Verder moet dit plan zorgen voor versnelling van procedures en het verminderen van kosten voor zowel voor bedrijven, inwoners en de overheid. Een klankbordgroep bestaande uit inwoners, bedrijven en organisaties (waaronder Dorpsraad Drempt) is bij dit bestemmingsplanproces betrokken. 

Deze pagina delen met je vrienden ...