Archief: Herziening bestemmingsplannen

project Dorpsraad Drempt herziening bestemmingsplannen Gemeente Bronckhorst

 

Herziening bestemmingsplannen Gemeente Bronckhorst

08 november 2015

 

Ontwerpbestemmingsplan Stedelijk gebied Bronckhorst gaat in procedure

In zeven jaar tijd zijn de meeste bestemmingsplannen in Bronckhorst geactualiseerd en gedigitaliseerd. Nu zijn de zeven hoofdplannen voor het stedelijk gebied (de kernen) aan de beurt om samengevoegd te worden tot één bestemmingsplan voor het stedelijk gebied.

Het bestemmingsplan Stedelijk gebied Bronckhorst vervangt de bestemmingsplannen in de kernen Achter-Drempt, Baak, Bronkhorst, Halle, Hengelo (Gld), Hoog-Keppel, Hummelo, Keijenborg, Kranenburg, Laag-Keppel, Olburgen, Steenderen, Toldijk, Veldhoek, Velswijk, Voor-Drempt, Vorden, Wichmond en Zelhem.

In het bestemmingsplan Stedelijk gebied Bronckhorst voert de gemeente enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige plannen door. Zo is de bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen, zoals minder regels en meer uitgaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoner. Ook richt de gemeente het bestemmingsplan-proces zo in dat deze meer aansluit op de planvorming volgens de Omgevingswet. Dit betekent versnelling van procedures en het verminderen van kosten voor zowel voor bedrijven, inwoners en de overheid. Een klankbordgroep bestaande uit inwoners, bedrijven en organisaties is bij dit bestemmingsplanproces betrokken. In deze klankbordgroep participeert ook de Dorpsraad Drempt.

Tervisielegging

Het ontwerp-bestemmingsplan stedelijk gebied is nu gereed en online ter visie gezet op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Er kan tot 16 december a.s. een reactie worden gegeven op dit voorlopige bestemmingsplan. Na afloop van deze termijn worden de ingekomen reacties beoordeeld en afgewogen welke uiteindelijk tot een definitieve vaststelling moeten leiden.

 

Misschien zijn deze projecten ook interessant voor je:

Deze pagina delen met je vrienden ...