Archief: herinrichting slibdepot Drempt

project Dorpsraad Drempt Slibdepot

Vanaf 2004 wordt er gewerkt aan het vullen van het slibdepot (een voormalige zandwinplaats) aan de Rijksweg te Drempt.

Inmiddels is de helft van de plas, met o.a. baggerspecie uit de Oude IJssel, op hoogte gebracht, voorzien van een afdeklaag (klei-omhulsel) en weer onder water gezet waarbij uiteindelijk een ondiep rietmoeras/natte natuur ontstaat.

De andere helft van het depot wordt in 2015 opgevuld met o.a. baggerspecie uit de nieuw aan te leggen Noorderhaven in Zutphen. Na rijping van de bovenlaag zal de komende jaren de baggerspecie worden geëgaliseerd en worden ingericht overeenkomstig het eerste deel van de plas.

De verwachting is dat na de zomer van 2017 de baggerspecie voldoende is ingedroogd om met machines de bovenzijde te kunnen afwerken.

Uiterlijk in 2019 zal het baggerdepot, als rietmoeras, worden opgeleverd en overgedragen aan het Waterschap Rijn en IJssel. De Provincie heeft daarna de eeuwige zorg voor de controle en de naleving/handhaving van de milieu-eisen. Hiervoor worden om het depot diverse peilbuizen aangebracht welke bereikbaar zijn via een berijdbaar pad.

Het gebied van het slibdepot en een deel van het omringende gebied (deels eigendom BBL) wordt een stapsteen in de ecologische verbindingszone en ingericht als natuurgebied waarbij aan het gebruik van de landbouwgronden ook speciale eisen worden gesteld.

In 2013 is door het Waterschap een voorlopig plan gemaakt voor de herinrichting van het gehele terrein waarbij we als dorpsraad hebben aangedrongen op het aanbrengen van diverse wandelpaden door het gebied waardoor er o.a. een verbinding ontstaat tussen de Rijksweg en de dijk langs de  Oude IJssel. Medio 2015 is door het Waterschap buro Eelerwoude ingeschakeld om dit totaalplan, na inventarisatie van de wensen van de omwonenden en andere belanghebbenden, nogmaals te beoordelen en te actualiseren.

Eind 2015/begin 2016 zal er dan een plan worden gepresenteerd waarop nog inspraak mogelijk is.

Bijlage

Projectleiders

Bert Gudden

Bennie Hakvoort - voorzitter Dorpsraad Drempt

Bennie Hakvoort

T: 0313-472550

Misschien zijn deze projecten ook interessant voor je:

Deze pagina delen met je vrienden ...