Muziek in de Gelderse Kerken

Tijdens de Open Zaterdag op 10 augustus treedt Zagerij Zeist op in de St. Joriskerk in Voor-Drempt. Op zondag 11 augustus is er een Barok-programma van Duo Passabien in de Dorpskerk in Hoog-Keppel. Deze muzikale evenementen worden georganiseerd in het kader van het 45-jarig bestaan van Stichting Oude Gelderse kerken.

 

logo Stichting Oude Gelderse Kerken

 

45 jaar Stichting Oude Gelderse Kerken

Kerken vormen een vertrouwd beeld in de omgeving. Helaas zijn kerkbesturen steeds vaker gedwongen de deuren te sluiten. Het is dan vaak onzeker of er een passende herbestemming komt of dat het gebouw zelfs wordt gesloopt. Stichting Oude Gelderse Kerken zet zich al 45 jaar in om religieus erfgoed en monumentale kerken te behouden voor de toekomst.

Belangstelling wekken voor het behoud van religieus erfgoed

Stichting Oude Gelderse Kerken probeert mensen te interesseren voor religieuze monumenten en met name oude kerkgebouwen. Dit doen zij via de website www.oudegeldersekerken.nl en het tijdschrift Venster. Beide geven inhoudelijke informatie over religieus erfgoed in Gelderland en de activiteiten van de stichting. Ook zijn er educatieve programma’s ontwikkeld voor basisscholen om kinderen te laten kennismaken met oude kerken en hun schoonheid. Bovendien organiseert Oude Gelderse Kerken voor haar donateurs en vrienden twee keer per jaar excursies en/of bijeenkomsten rondom (kerkelijke) monumenten in Gelderland.

Restauratie en onderhoud

De stichting heeft een bouwcommissie van deskundigen, die bouwtechnische adviezen geeft. Zo kan Oude Gelderse Kerken kerkbesturen adviseren over oplossingen bij dreigend verval van het kerkgebouw. Ook kan er worden geholpen met het opzetten van een restauratieplan of het verkrijgen van subsidies.

Beheer van eigendommen

In bijzondere gevallen kan Oude Gelderse Kerken religieuze eigendommen overnemen, bijv. als de kerkgemeenschap het beheer niet meer kan dragen. Ook als er andere redenen zijn die een eigendomsoverdracht wenselijk maken en waarbij de verwerving ook verantwoord is. Inmiddels beheert en onderhoudt Stichting Oude Gelderse Kerken 16 kerken. Daaronder zijn de St. Joriskerk in Voor-Drempt en de Dorpskerk in Hoog-Keppel. Onder de Stichting vallen ook een synagoge, een kapel en drie torens. De toren van de kerk in Hummelo is daar één van. Bij elk van deze eigendommen functioneert een Plaatselijke Commissie, die als werkorgaan van de stichting het gebouw exploiteert en promoot.

Muzikale evenementen tijdens jubileumjaar

Tijdens dit jubileumjaar worden in alle kerkgebouwen van de stichting in het kader van ‘Muziek in de Gelderse Kerken’ muzikale evenementen georganiseerd. Voor elk concert geldt: de toegang is vrij en iedereen is welkom! Vrije gift na afloop.
logo Stichting Oude Gelderse Kerken 45 jaar 1974 - 2019

Ierse muziek en Folk in St. Joriskerk Drempt

Op zaterdag 10 augustus tussen 13:00 en 15:00 uur is er in de St. Joriskerk in Drempt een informeel optreden van Zagerij Zeist. Dit is een muzikaal trio dat Amerikaanse en Schotse Folk en Klezmer speelt. Zij doen dat op accordeon, gitaar, banjo, contrabas, tin whistle, dwarsfluit, altsax, sopraansax en hulushi. Laat je meenemen naar het wilde westen met muziek uit de tijd van de goudgravers. Droom weg op een mooie Schotse ballade. Pink een traantje weg bij een prachtige “lament” en maak een dansje op vrolijke klezmermuziek. Kinderen zijn welkom. Stil zijn hoeft niet per se.

 

twee vriendelijk lachende vrouwen
Pauline Schenck (li) en Sabine d’Hondt – Duo Passabien

 

Barok muziek in Dorpskerk Hoog-Keppel

Een dag later, op zondag 11 augustus, wordt het barok-programma ‘Tussen Rome en Parijs’ uitgevoerd door Duo Passabien in de Dorpskerk in Hoog-Keppel. Duo Passabien bestaat uit Pauline Schenck (klavecimbel) en Sabine d’Hont (blokfluit). Zij brengen een gevarieerd programma met barokmuziek uit Italië en Frankrijk rond het jaar 1700. Uit Italië muziek van Stradella, Pasquini, Frescobaldi en Corelli. Uit Frankrijk muziek van D’Anglebert, Couperin en Philidor. Tot slot Bach!
Het concert begint om 15:30 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur.

 

Oudere berichten over de Open Zaterdagen 2019 in de Sint Joriskerk:

 

Deze pagina delen met je vrienden ...