Woningbouw Voor-Drempt, voortgang project

In april jl. is er een update op deze website geplaatst over het project woningbouw Achter-Drempt en is er een flyer huis aan huis in Drempt verspreid. Op deze flyer is toen al benoemd dat er ook een werkgroep van start zou gaan om de woningbouwmogelijkheden in Voor-Drempt te onderzoeken. Door middel van een enquête is de woonbehoefte van jonge Dremptenaren in beeld gebracht waarop inmiddels een behoorlijke positieve respons terug is ontvangen.

Naar aanleiding van de geconstateerde woonbehoefte heeft er begin april een oriënterend gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van de gemeente Bronckhorst en de Projectgroep Wonen Voor-Drempt. De gemeente steunt woningbouw in de kernen, zij het dat we wel zelf de nodige stappen hierin moeten zetten. 
Er is gezocht naar een eventuele geschikte locatie voor woningbouw in Voor-Drempt en er is gesproken met grondeigenaren. Hieruit komt voort dat eigenaren van een stuk grond aan de Laakweg welwillend staan tegenover woningbouw op hun grond. 

Ook is er namens de eigenaren een projectontwikkelaar benoemd die het vervolgproces zal oppakken. Zodra de haalbaarheid en de uitwerking meer concreet wordt, hoopt de Projectgroep in het najaar een fysieke bijeenkomst te plannen met de geïnteresseerden om het project verder toe te lichten en zullen de direct aanwonenden persoonlijk worden geïnformeerd. 

Blijf op de hoogte van de lopende projecten van de Dorpsraad Drempt via deze pagina

Omslagfoto door Nelson Axigoth

Deze pagina delen met je vrienden ...