Interesse in woningbouw kenbaar maken voor 15 mei

Al 30 jaar is er geen woning meer gebouwd in Drempt. Voor jongeren uit ons dorp is het mede daardoor lastig om een betaalbare koopwoning te vinden. Maar daar lijkt verandering in te komen. Onlangs werd een flyer verspreid om te informeren over de stand van zaken. Initiatiefnemers hiervan zijn Jeroen Huisintveld, Ceciel Bremer, Carla Snelder (bestuurslid Dorpsraad Drempt) en Jeroen Bremer (voorzitter Dorpsraad Drempt).

Starters op de woningmarkt die in ons eigen dorp geen woning kunnen vinden? Dat kan toch niet. Dat was de aanleiding om anderhalf jaar geleden te inventariseren wat de behoefte is onder Dremptse jongeren. Die behoefte bleek groot. Naast starters bleken meer mensen op zoek te zijn naar een passende woning. Ook senioren en oud-inwoners die willen terugkeren hebben interesse. Door (oud-)Dremptenaren aan ons dorp te (blijven) binden is ook nog eens van groot belang voor de continuïteit van de basisschool, het verenigingsleven en de dorpscultuur.

De initiatiefnemers zijn in contact gekomen met een projectontwikkelaar die de visie deelt om te bouwen naar behoefte voor Dremptenaren en oud-Dremptenaren. De ambtenaar Wonen van de gemeente Bronckhorst helpt en ondersteunt waar mogelijk. Er werden al bijeenkomsten gehouden waarin belangstellende jongeren op de hoogte zijn gebracht van de voortgang van de plannen.

Waar en welke woningbouw is mogelijk?

Het terrein van de oude basisschool in Achter-Drempt, waar nu de parkeerplaats met het milieuparkje ligt, en de grond daarachter zijn aangemerkt voor woningbouw.

Het plan omvat zo’n 25 woningen, uiteenlopend van rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, seniorenwoningen, vrijstaande woningen en eventueel tiny houses. Bouwen naar behoefte vormt daarbij het uitgangspunt.

Wat is de planning?

In de komende weken vindt er verdere afstemming plaats met de gemeente Bronckhorst over de voorwaarden. Vervolgens wordt het voorgenomen plan met de naam ‘Woningbouwplan ’t Doornslag’ in april bij de gemeente ingebracht met het verzoek om een bestemmingswijziging. Daarna volgen verdere voorbereidingen om hopelijk eind dit jaar een bouwvergunning te kunnen aanvragen. Zonder tegenslag kan er dan in het voorjaar van 2023 daadwerkelijk worden gebouwd.

Hoe kan interesse in een woning kenbaar gemaakt worden?

Belangstellenden voor dit woningbouwplan kunnen uiterlijk tot 15 mei 2022 een e-mail sturen naar wonenindrempt@hotmail.com. Het is dus bedoeld voor (oud-)Dremptenaren, mensen uit de directe omgeving, of woningzoekenden die een economische binding hebben met ons dorp. Het exacte proces van toewijzen wordt in een later stadium bepaald.

Deze pagina delen met je vrienden ...