Globale planning renovatie, sloop en nieuwbouw

Tijdens de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad Drempt in het Dorpshuis op 13 februari jl. werd onder andere de sloop van seniorenwoningen en renovatie van eengezinswoningen besproken. Niet voor iedereen was het duidelijk om welke woningen het gaat. Terecht kwam deze avond uit de zaal dan ook de vraag welke huizen zullen worden aangepast en welke (bejaarden)woningen wanneer plaats moeten maken voor de nieuwbouw van levensloopgeschikte woningen. De volgende informatie is na de vergadering door een gebiedsambtenaar van Bronckhorst Zuid aan de Dorpsraad verstrekt. Deze gegevens wil de Dorpsraad Drempt graag met alle geïnteresseerden delen.

Op de oorspronkelijke kaart (zie hieronder) werd de planning van de renovatie van huurwoningen nog in twee fasen verdeeld. Deze zijn inmiddels samengevoegd tot één fase en betreft 69 gezinswoningen. De laatste planning dateert van 24 januari. Ook deze is onder voorbehoud, er kan nog in geschoven worden.

 

overzichtskaart renovatie gezinswoningen en sloop seniorenwoningen Sité in Voor-Drempt
Overzichtskaart van de betreffende gezinswoningen voor renovatie en seniorenwoningen die plaats moeten maken voor levensloopgeschikte woningen.

(De groene vlakken omvatten de te renoveren woningen. De in totaal 69 eengezinswoningen worden tegelijkertijd aangepakt. In de blauwe vlakken staan de te slopen seniorenwoningen. Deze zullen wel in twee fasen uitgevoerd worden.)

 

Renovatie gezinswoningen

De huurders van de betreffende gezinswoningen hebben een renovatievoorstel van Sité Woondiensten ontvangen en een informatiebijeenkomst over de plannen kunnen bijwonen. Indien minimaal 70% van de huurders akkoord is dan start de uitvoering net voor de zomervakantie of direct daarna. In dat geval is de oplevering eind dit jaar of begin volgend jaar.
Voor kopers komt een inventarisatie en een vervolgtraject.

 

Sloop seniorenwoningen en nieuwbouw levensloopgeschikte woningen

De bewoners van de 19 woningen in fase 1 zijn er inmiddels 16 geherhuisvest. Streefdatum van Sité om alle woningen leeg te hebben is 1 september 2019. Daarna volgt sloop van de woningen en start van de nieuwbouw.

Het ontwerptraject voor de nieuwbouw wordt nu opgestart. Op de plek van de seniorenwoningen komen betaalbare, energiezuinige en comfortabele woningen terug. Deze nieuwbouw is speciaal geschikt voor 55-plussers en mensen met een fysieke beperking. De huidige huurders uit deze doelgroep die willen terugkeren in de nieuwbouw op de huidige locatie mogen meedenken over de bouw.

De herhuisvesting van fase 2 is inmiddels ook gestart. De eerste bewoners hebben een aanbieding voor een andere woning gekregen of zijn vertrokken. Niet alle woningen zullen voor medio 2020 leeg zijn. Meerdere bewoners uit de tweede fase zullen namelijk direct naar een nieuwbouw woning uit fase 1 verhuizen na oplevering.

 

 

Oudere berichten over dit onderwerp:

• Seniorenwoningen De Marke en Kerkstraat worden gesloopt

• Renovatieplannen 32 eengezinswoningen

 

Deze pagina delen met je vrienden ...