Bronckhorst vraagt mening over windmolens

Bronckhorst gaat aan de slag om lokale voorwaarden voor windmolens op te stellen. Onlangs stemde de raad in met een stappenplan om tot die voorwaarden te komen. Het gemeentebestuur wil die stappen zorgvuldig nemen, met betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Uw mening hoort zij daarbij graag!

logo gemeente Bronckhorst

Bronckhorst gaat met u in gesprek op drie manieren:

1. Enquête

Deze week valt bij ieder huishouden in Bronckhorst een uitnodiging in de bus. U wordt gevraagd mee te doen met een enquête om lokale aandachtspunten, mogelijke zorgen en nieuwe inzichten bij u op te halen. Met een persoonlijke toegangscode kunt u online een vragenlijst invullen. De vragen gaan onder meer over het betrekken van inwoners bij de energietransitie, gezondheid en een goede inpassing in het Bronckhorster landschap. De enquête wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor een voorstel aan de raad voor lokale voorwaarden voor toekomstige windinitiatieven in Bronckhorst (vanaf 2022). In mei 2021 neemt de raad hier een besluit over. Tot 2022 worden geen concrete windinitiatieven beoordeeld.

2. Expertavond over participatie

Tijdens drie bijeenkomsten praten experts en (ervarings)deskundigen u bij over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. De eerste expertavond is op 21 december van 19:30 tot 21:30 uur. Het programma is als volgt:

  • 19:30 uur: Opening door Eric de Kruik (namens de gemeente Bronckhorst)
  • 20:00 uur: Presentatie door Siward Zomer (Energie Samen) over het regelen van lokaal eigendom in beleid
  • 20:30 uur: Vraaggesprek met Pim de Ridder (Windpark Nijmegen), Gerlach Velthoven (Duurzaam West Betuwe) en Siward Zomer (Energie Samen) over hun ervaringen met bewonersparticipatie
  • 21:30 uur: Afsluiting

U kunt zich voor deze online bijeenkomst over participatie aanmelden via www.bronckhorst.nl/expertavondenergie <note van de redactie: deze link is niet meer beschikbaar>. De expertavonden worden opgenomen, zodat u deze ook later terug kunt kijken.

3. Interviews met maatschappelijke organisaties

Daarnaast voert een onderzoeksbureau verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. Denk daarbij aan de organisaties van bezorgde inwoners, dorpsbelangen organisaties, natuur-, landschaps- en milieuorganisaties, landbouworganisaties, energiecoöperaties en ondernemersorganisaties (zoals organisaties uit toerisme en recreatie). Meer informatie over dit brede proces vindt u op www.bronckhorst.nl/windenergie.  


 

Masterclass energiemix

Daarnaast krijgt u tijdens een masterclass uitleg over het Energie Transitie Model (ETM). Adviesbureau Over Morgen licht het model toe dat de basis vormt voor de Bronckhorster energiemix voor 2030. De online masterclass is op 14 december van 19:30 tot 21:00 uur. U kunt zich voor deze online bijeenkomst aanmelden via www.bronckhorst.nl/masterclassenergie <note van de redactie: deze link is niet meer beschikbaar>. De bijeenkomst wordt opgenomen, zodat u deze ook later terug kunt kijken. Om een goede balans te vinden tussen het besparen en opwekken van energie is een energiemix opgesteld. ETM is een geavanceerd model dat het energieverbruik van inwoners en bedrijven doorrekent naar een mix aan duurzame energiebronnen. U vindt deze energiemix op www.bronckhorst.nl/routekaart.   uitnodiging masterclass en expertavond participatie  


 

Vervolgstap naar Regionale Energie Strategie (RES)

Op 15 december van 09:00 tot 12:00 uur kunt u deelnemen aan een regionale sessie over kansen voor duurzame energie. Ook u kunt in deze vervolgstap voor de Regionale Energiestrategie Achterhoek uw kennis en kunde online inbrengen. U kunt zich aanmelden op www.res-achterhoek.nl. In deze sessie worden de tussenresultaten voorgelegd uit de RES-sessies over koppelkansen, landbouw, natuur en landschap en de verkenning van het ruimtelijke beleid. U kunt hier feedback op geven en in gesprek gaan over de dilemma’s die hieruit voortvloeien. Met de Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 is Bronckhorst aan de slag met de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Ook gemeente Bronckhorst zal in de zogenaamde ‘Achterhoekse RES 1.0’ een aandeel leveren. De routekaart met lokale uitgangspunten vormt de basis van onze bijdrage hieraan. De kaders voor windenergie zijn nog niet vastgesteld door de Bronckhorster raad, en worden door de gemeente dus zelf verder uitgewerkt. De raad neemt in juni 2021 een besluit over de Achterhoekse RES 1.0.  


 

Hoe u op de hoogte blijft!

Op het gebied van energie gebeurt er veel. Het onderwerp ‘windenergie‘ kan gevoelig liggen. Daarom kunt u:

  • in de vragenlijst van de enquête aanvinken dat u een rapport met de uitkomsten van het onderzoek wilt ontvangen.
  • bij het aanmelden voor de expertavond aangeven dat u op de hoogte wilt blijven van het proces om te komen tot lokale voorwaarden voor windmolens.
  • zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de RES Achterhoek.

Bronckhorst zal via de gemeentelijke kanalen blijven communiceren. Ook worden de pagina’s www.bronckhorst.nl/windenergie en www.bronckhorst.nl/res up-to-date gehouden.  

omslagfoto: Etienne Girardet op Unsplash

  Andere berichten met hetzelfde onderwerp:

 

Deze pagina delen met je vrienden ...