Wat u moet weten over windmolens in Drempt

De gemeente Doesburg heeft plannen voor zonneparken en windmolens. In beginsel is dit ten behoeve van die gemeente. De mogelijke locaties bevinden zich echter kort op ons dorp. Drempt wordt hiermee indirect betrokken bij de energieambities van de gemeente Doesburg.

Juist omdat de plannen veel impact hebben is het belangrijk dat u precies weet wat de bedoeling is, hoe de procedures verlopen, hoe het staat met besluitvorming en mogelijkheden om hier invloed op te hebben.

Dit zijn precies de redenen waarom onlangs de website www.windmolensdrempt.nl online is gekomen. Op deze website vindt u informatie over de plannen om in ons buitengebied windmolens te plaatsen. Het is de bedoeling hier zo volledig mogelijk in te zijn. Informatie uit verschillende bronnen wordt samengebracht om u objectief te informeren.

Op deze site ligt de focus op de windmolens, omdat die in de directe omgeving van Drempt zijn geprojecteerd en het meeste impact op ons dorp zullen hebben. En ook de gemeente Bronckhorst zet overigens stappen om met zonneparken en windmolens aan de slag te gaan.

 

Volledigheid en objectiviteit

De initiatiefnemers om u via www.windmolensdrempt.nl te informeren zijn Dineke Pelgrom (ondernemer en bewoner buitengebied Drempt), Gerard Goossens (bewoner buitengebied Bronkhorst), Herrold Gaikhorst (agrarisch ondernemer en bewoner buitengebied Drempt), Pieter Plass (ondernemer en bewoner buitengebied Drempt) en Yvonne Koers (bewoner buitengebied Doesburg).

Deze mensen vormen geen belangenorganisatie. Het is hen vooral te doen om de juiste informatie bij de dorpsbewoners te krijgen met het oog op dorpsbelang. Voor het verstrekken van informatie via de website willen zij zich objectief opstellen.

 

Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst

De initiatiefnemers begrijpen goed dat er in de komende jaren stappen moeten worden gemaakt voor het verkrijgen van schone energie. Ook weten zij dat veel mensen niet blij zijn met windmolens en zonneparken in de achtertuin.

De groep ‘Windmolens Drempt’ heeft een manifest opgesteld met daarin de punten die zij noodzakelijk achten waaraan voldaan moet worden in het hele proces. Zij wil volledige informatie, medezeggenschap, samenwerking van de gemeenten Doesburg en Bronckhorst en de beste oplossing (niet de goedkoopste of meest makkelijke oplossing). Pas als hier op de juiste wijze aan wordt voldaan kan draagvlak en steun ontstaan.

Door het manifest op windmolensdrempt.petities.nl te ondertekenen zegt ook u dat het zo zou moeten. De initiatiefnemers hopen op veel ondertekeningen en wil daarmee bereiken dat onze regio een voorbeeld zal worden hoe partijen samen worden gebracht en dit ‘met elkaar voor elkaar’ te krijgen.

 

Aanvullende informatie:

 

 

Deze pagina delen met je vrienden ...