Windmolen locaties gemeente Doesburg

De gemeente Doesburg heeft een brief rond laten gaan met de plannen voor hun energietransitie. Daarin is het niet duidelijk waar de mogelijke locaties van de windmolens gepland zijn. Toch is het voor de inwoners van Drempt belangrijk om te weten waar de eventuele locaties zijn.

Opwekken duurzame energie

Wereldwijd wordt actie ondernomen om klimaatverandering af te remmen. De gemeente Doesburg zet, naast energiebesparing, stevig in op zoveel mogelijk lokaal opwekken van duurzame energie. In een brief informeert zij over het proces naar een ‘afwegingskader voor duurzame energie’. Naast alle bewoners van Buurtschap Doesburg Noord Oost worden ook Voor-Drempt, Achter-Drempt en het aan Doesburg grenzend gebied van Toldijk, Steenderen en Rha zo op de hoogte gebracht, omdat de mogelijke effecten van deze opgave niet ophouden bij de gemeentegrens.

Mogelijke windmolen locaties Gemeente Doesburg

Volgens voorzitter Jeroen Bremer van de Dorpsraad Drempt is met deze brief nog niet voor iedereen duidelijk genoeg welke locaties in beeld zijn voor plaatsing van windturbines en parken met zonnepanelen. Zeker is de eventuele plaatsing van windturbines, met een as hoogte van 150 meter en een max. hoogte van 225 meter, ook voor de inwoners van Drempt belangrijk om te weten. Hieronder ziet u daarom ter aanvulling de kaart met de mogelijke locaties.

topografische kaart
luchtfoto

– voor vergroting klik (of tik) op afbeelding en download PDF –

 

Afwegingskader

Het ‘afwegingskader’ omvat alle (spel)regels waaraan projecten voor het opwekken van duurzame energie moeten voldoen. Denk hierbij aan regels voor bescherming van het woongenot, de recreatie en het landschap. Maar ook regels voor het actief betrekken van omwonenden en agrarische buurtbedrijven. En natuurlijk regels voor financieel ‘meeprofiteren’ en lokaal eigendom.

Een breed samengestelde werkgroep zal het concept-afwegingskader opstellen, omdat er veel belangen spelen bij windturbines en zonnevelden. Annemarie Brouwer en Hans van den End nemen namens de Dorpsraad Drempt deel aan deze werkgroep.

Informatie bijeenkomst 5 november

Er worden ‘coronaproof’ bijeenkomsten georganiseerd om u goed te informeren. Iedere bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur en kan bezocht worden door 15 personen. De Gemeente Doesburg en de werkgroepleden zullen een en ander toelichten. U kunt rapporten en onderzoeken inzien en in gesprek gaan. Aanmelden voor deze bijeenkomsten is noodzakelijk. Voorlopig zijn er drie bijeenkomsten gepland op donderdag 5 november:

  • bijeenkomst 1: 12:30 – 14:30 uur
  • bijeenkomst 2: 15:00 – 17:00 uur
  • bijeenkomst 3: 19:00 – 21:00 uur

Bij interesse kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst door een mail te sturen naar duurzaam@doesburg.nl. Vermeld daarbij een eerste en tweede voorkeur qua tijdstip.

Ook als u niet kunt op 5 november kunt u uw interesse laten blijken. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, zullen er mogelijk meer bijeenkomsten worden georganiseerd.

Op de hoogte blijven

Gedurende het proces wordt informatie gepubliceerd in de Regiobode, de sociale mediakanalen van de Gemeente Doesburg en de website www.doesburg.nl/afwegingskader.

Inwoners van Drempt kunnen met vragen, zorgen, belangen en ideeën terecht bij de Dorpsraad Drempt (dorpsraaddrempt@gmail.com). U kunt ook mailen of bellen met de beleidsadviseur Energietransitie Rob Groen (duurzaam@doesburg.nl of 0313-481311).

 

Misschien ook interessant:

 

 

Deze pagina delen met je vrienden ...