Bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups is volop in het nieuws en ook in Drempt komen ze voor. De Gemeente Bronckhorst bestrijdt preventief en naar aanleiding van meldingen. Als de Gemeente Bronckhorst een boom laat behandelen krijgt de boom een rood/wit lint, met de tekst ‘Pas op! Eikenprocessierups!’. Na behandeling wordt het lint weer weggehaald.

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Het is een behaarde rups die in de maanden mei t/m september overlast kan veroorzaken. Ze leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken van eikenbomen spinsel nesten. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladeren). U herkent de rups aan zijn sterke beharing. De besmette eikenbomen zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels met vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen.
nest eikenprocessierupsen

Preventieve bestrijding rupsen

Bronckhorst bestrijdt de rups preventief door eiken in het buitengebied te bespuiten met een biologisch middel. Er wordt gespoten op basis van een inventarisatie van de meldingen in de afgelopen jaren. Alleen eiken langs wegen waarvan meldingen bekend zijn, worden preventief gespoten. In en langs bossen en in particuliere bomen wordt niet gespoten.

Half april zijn de eerste rupsen uit het ei gekropen. Eind april is er gestart met de preventieve bestrijding. De bestrijdingswerkzaamheden worden in gemeente Bronckhorst uitgevoerd door de firma Wolterinck uit Beltrum.

Bestrijding nesten

Ondanks de preventieve bestrijding kan niet worden voorkomen dat in het buitengebied nesten ontstaan. Deze nesten kunnen overlast veroorzaken maar worden niet verwijderd. De nesten in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom, in een gebied van 500 meter rondom de kernen en op publieksgevoelige locaties worden wel bestreden. Op de overzichtskaart ziet u welke locaties er preventief zijn bestreden (rode lijnen) en waar de nesten worden weggezogen (geel gearceerd).

 

kaart eikenprocessierups bestrijding Drempt
> Bekijk de digitale kaart <

 

Nesten melden

Ziet u nesten in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom, in een gebied van 500 meter rondom de kernen of op publieksgevoelige locaties? Meld dit via de website van de Gemeente Bronckhorst door het formulier ‘Melding openbare ruimte’ (categorie Overlast – eikenprocessierups) in te vullen. Meldingen over de eikenprocessierups worden doorgegeven aan een externe service dienst. Door de extreem grote omvang van de plaag lukt het niet meldingen binnen vijf dagen af te wikkelen. De externe partij maakt zelf hun planning op basis van de binnengekomen meldingen en hebben te maken met een beperkte capaciteit (landelijk probleem).

Let op: Door de drukte is het niet mogelijk om een terugkoppeling te geven op de meldingen. Op de kaart kunt u zien in welke gebieden (geel gearceerd) Bronckhorst de nesten laat verwijderen na binnenkomst van een melding. Meldingen buiten het (geel gearceerde) bestrijdingsgebied worden niet in behandeling genomen.

Voorkomen overlast

U kunt zelf ongemak voorkomen door ieder contact met rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten, te vermijden. Zorg bij bezoek aan (natuur-)gebieden waar de rupsen voorkomen voor een goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid met water.

 

• lees ook: Nieuw! Kunstuurtje aan huis

 

 

Deze pagina delen met je vrienden ...