Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Drempt

De Dorpsraad Drempt houdt haar Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 8 maart 2023 in het Dorpshuis Drempt. De aanvang is om 19.30 uur.


Naast het formele gedeelte waarbij u op de hoogte gebracht wordt van de activiteiten in het afgelopen jaar en de plannen voor de toekomst,  zal er door de Werkgroep Dorpsontwikkelingsplan Drempt (DOP) aandacht besteed worden aan het nieuwe Dorpsplan dat zich nu in de opstartfase bevindt.

De ALV is toegankelijk voor alle belangstellenden uit Voor- en Achter Drempt.

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Samenstelling bestuur Dorpsraad Drempt

3. Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 2 maart 2022

Zie website www.dorpsraaddrempt.nl

4. Financieel verslag 2022

Presentatie van de stukken door de penningmeester.

Verslag van de kascommissie, bestaande uit Arno Julsing en Hans Kooij.

5. Terugblik en vooruitblik

Presentatie door de voorzitter.

Waar hield de Dorpsraad zich het afgelopen jaar mee bezig, wat is actueel en wat kunnen wij voor 2023 verwachten?

6. Rondvraag

7. Pauze

8. Thema Dorpsplan 2030

Toelichting door de Werkgroep Dorpsontwikkelingsplan Drempt (DOP)

9. Sluiting

Deze pagina delen met je vrienden ...