Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt

De bewoners aan de Zomerweg ervaren nu al veel verkeersoverlast. De verwachting is dat door de geplande verkeersmaatregelen rond Hummelo en Keppel die overlast nog eens gaat toenemen. De bewoners van Voor- en Achter-Drempt hebben een werkgroep Verkeer gevormd en denken actief met de gemeente Bronckhorst mee over oplossingen.

De Verkeers Werkgroep Drempt en gemeente Bronckhorst hebben in november 2022 samen de knelpunten langs en op de Zomerweg geïnventariseerd. De grootste knelpunten zijn:

  • Hoge verkeerssnelheid
  • Overlast door drempels en plateaus
  • Wateroverlast na buien

Binnen de bebouwde kom van Achter-Drempt worden deze knelpunten op de Zomerweg binnenkort aangepakt. Bureau Roelofs uit Den Ham ondersteunt de gemeente Bronckhorst en de werkgroep om tot een ontwerp te komen.

Wat wordt behouden en verbeterd:

  • De functie van de weg blijft onveranderd: de weg is voor bereikbaarheid van aanwonenden en de bedrijven en doorgaand verkeer
  • Het beeld van de weg past bij de omgeving en het dorpse karakter van Achter-Drempt
  • Het ontwerp zorgt voor een hoger veiligheidsgevoel van de weggebruikers en meer woongenot en leefbaarheid bij aanwonenden
  • Afkoppelen hemelwater op riool van de woningen aan de Zomerweg

Planning

  • Augustus 2023: Definitief ontwerp
  • September t/m december 2023: Bestekvorming en aanbesteding
  • 2024: Uitvoering

Informatie

Er komen inloopbijeenkomsten voor bewoners en belangstellenden. Uitnodigingen volgen o.a. via de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad Contact en social media van de gemeente.

Woont u in het gebied? Voor vragen kunt u ook terecht bij Peter van der Meulen, omgevingsmanager, via e-mailadres p.vandermeulen@bronckhorst.nl.

bron: https://www.bronckhorst.nl/herinrichting-zomerweg-achter-drempt

Deze pagina delen met je vrienden ...