Verkeersveiligheid Zomerweg en Kerkstraat

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Dorpsraad Drempt in het Dorpshuis op woensdag 2 maart jl. werd na de pauze ruim aandacht besteed aan de verkeersproblematiek in Drempt. Met name de verkeersveiligheid op de Zomerweg in Achter-Drempt en de Kerkstraat in Voor-Drempt werd besproken. De Powerpoint-presentatie van deze avond staat online en is nu voor iedereen middels een download te bekijken.

Vorig jaar werd vanwege corona noodgedwongen een online meeting georganiseerd. De jaarvergadering van Dorpsraad Drempt was dit jaar gelukkig weer een samenkomst van veel belangstellenden in het Dorpshuis.

Werkgroep Verkeer Drempt

Hans Tomesen, lid van de Werkgroep Verkeer Drempt, gaf toelichting op de resultaten van de eerder gehouden enquête onder aanwonenden van de Zomerweg en de Kerkstraat. Coen Beijer, beleidsmedewerker van de gemeente Bronckhorst, presenteerde mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen. Wethouder Paul Hofman gaf vanuit zijn beleidsvisie een reactie op de problemen en de oplossingen.

Op de webpagina ‘Project Verkeersproblematiek’ van Dorpsraad Drempt zijn alle documenten met betrekking tot dit onderwerp te downloaden. In de laatste toevoeging is onder andere het volgende te lezen:

  • samenstelling Werkgroep Verkeer Drempt
  • taakverdeling
  • samenvatting resultaten enquête
  • conclusies
  • tellingen Zomerweg
Deze pagina delen met je vrienden ...