Werkzaamheden aan de Kerkstraat en Braambergseweg

In opdracht van de gemeente Bronckhorst voert Dostal Wegenbouw uit Vorden werkzaamheden uit aan de Kerkstraat en Braambergseweg in Voor-Drempt. De riolering voor het hemelwater wordt vernieuwd en het asfalt wordt vervangen door bestrating. De werkzaamheden worden in zes fasen uitgevoerd.

Lees verder ...

Villa ‘Ons Genoegen’

  De opvallende villa ‘Ons Genoegen’ werd in 1970 afgebroken om plaats te maken voor moderne bejaardenwoningen in het uitbreidingsplan Voor-Drempt. Het is ongeveer de

Lees verder ...