Braambergseweg blijft toch doorgaande weg

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst heeft een nadere afweging gemaakt en besloten om niet over te gaan tot het aanbrengen van een fysieke afsluiting op de Braambergseweg. De straat blijft dus toch een doorgaande weg ondanks eerdere plannen.

Verkeerstellingen

In 2018 werd de Braambergseweg flink onder handen genomen. De straat kreeg een extra riolering voor het afvoeren van hemelwater en het asfalt werd vervangen door klinkers. Bij de herinrichting ontstonden ook parkeervakken in een bochtige en nauwe weg. Na de werkzaamheden werden er verkeerstellingen gedaan en bleek dat er toch nog veel zwaar gemotoriseerd verkeer door de Braambergseweg reed. Vanwege de beperkte breedte en uit het oogpunt van verkeersveiligheid wilde de gemeente Bronckhorst daarom de weg afsluiten voor doorgaand verkeer.

Voorstel tot afsluiten

Het voorstel hield in dat de erftoegangsweg tussen de straten Gildeweg en Kerkstraat zou worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers, bromfietsers en voetgangers zouden nog wel volledig gebruik kunnen maken van de weg. Het afsluiten zou gebeuren door het plaatsen van fysieke obstakels ter hoogte van huisnummer 1.

Gegronde bezwaarschriften

Op dit voorstel kon schriftelijk bezwaar worden gemaakt en dat werd volop gedaan. De ‘Commissie van bezwaarschriften gemeente Bronckhorst’ heeft de bezwaarschriften beoordeeld en het college geadviseerd om nog eens opnieuw naar dit plan te kijken. Het college van burgemeester en wethouders besloot vervolgens om het merendeel van de ingediende bezwaarschriften gegrond te verklaren.

Intrekkingsbesluit

In een heroverweging heeft het college dan ook besloten om het verkeersbesluit van 9 december 2019 (kenmerknummer 67493) in te trekken en daarmee niet over te gaan tot het aanbrengen van een fysieke afsluiting op de Braambergseweg.

 

• Lees het officiële bericht (nr. 53914 van 14 oktober 2020) Intrekkingsbesluit fysieke afsluiting Braambergseweg Drempt in de Staatscourant 

 

Deze pagina delen met je vrienden ...