Subsidie voor bordspel Stichting De Bagagedrager

Stichting De Bagagedrager uit Drempt heeft voor haar Sociaal Idee een subsidie gekregen van de gemeente Bronckhorst. De stichting van Ellen Spanjers ontving op 25 maart een cheque voor de introductie van het bordspel ‘Een Steekje Los?’ in Bronckhorst.

 

Waarom krijgt Stichting De Bagagedrager een innovatiesubsidie?

‘Een Steekje Los?’ zorgt ervoor dat mensen die anders zijn gewoon kunnen meedoen in de gemeente. Bijvoorbeeld inwoners die dementeren, niet-aangeboren hersenletsel hebben, depressief zijn of een psychose hebben gehad. Het spel zorgt ervoor dat mét hen wordt gepraat en niet óver hen. Ellen Spanjers is de bedenker en ontwikkelaar van ‘Een Steekje Los?’. Het spel geniet inmiddels nationale faam en won onder meer de innovatieprijzen Hersenbokaal 2014 en de Innovatieprijs 2014 van Stichting Voorzorg Utrecht.

De adviescommissie Innovatiesubsidie vindt de activiteit van stichting De Bagagedrager vernieuwend. Mede daarom honoreerde ze de subsidieaanvraag van de stichting. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst namen dit advies over en kenden de innovatiesubsidie toe. Het project ‘De Boer op in Bronckhorst’ met extra aandacht voor het bordspel ‘Een Steekje Los?’ is op 25 maart jl. in de bibliotheek van Zelhem gestart. Daar overhandigde wethouder Evert Blaauw de subsidiecheque met een waarde van € 21.000,- aan mevrouw Spanjers.

 

De Boer op in Bronckhorst?

Met het project ‘De Boer op in Bronckhorst’ komt De Bagagedrager langs bij verschillende dorpshuizen en ontmoetingscentra in Bronckhorst, met de spellen ‘Een Steekje Los?’ en ‘Doe je mee?’. Deze spellen zorgen voor meer begrip voor mensen die kwetsbaar zijn. Want naast de typische houding in de Achterhoek van ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’, is er ook veel gastvrijheid. En juist dat is het doel: iedereen, ook degenen die kwetsbaar zijn, zich welkom laten voelen in Bronckhorst!

De spellen en hun mogelijkheden worden tijdens dit project geïntroduceerd bij de bewoners en organisaties in Bronckhorst. Daarna kiezen en bedenken zij zelf op welke manier ze het spel willen inzetten en voor wie. Ook nieuwe ideeën zijn daarbij welkom.

 

Wie is Ellen Spanjers?

Ellen Spanjers is in 1969 geboren en opgegroeid in Noord-Brabant. Zij woont nu aan de Zomerweg in Drempt samen met Ferry Hoogveld. Ellen is dol op katten, op een dagje sauna en leeft zich uit bij body combat.

Zij werkt voor Zorgbelang Gelderland/Utrecht, Windesheim en Stichting De Bagagedrager. Bij alles wil zij haar ervaring inzetten, kennis overdragen, samenwerken, ontwikkelen, kwaliteiten ontdekken en nieuwe ideeën bedenken.

Ellen werkt het liefst samen met anderen. Ze is daarbij enthousiast en humoristisch, maar soms ook confronterend. Zij denkt graag out of the box.

portretfoto van Ellen Spanjers

 

Wat is Stichting De Bagagedrager?

logo Stichting De Bagagedrager
Stichting De Bagagedrager is opgericht in 2015. De stichting wil mensen in contact brengen met elkaars leefwereld om meer begrip voor elkaar te krijgen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

De Bagagedrager heeft als doel het signaleren, stimuleren, initiëren, innoveren, inspireren, co-creëren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van concepten, ideeën en activiteiten om kwaliteit van leven te bevorderen. Het inzetten, uitdragen, delen en overbrengen van (levens)ervaringen, voor én door mensen met- en zonder beperking, op een laagdrempelige en toegankelijke manier, gericht op het bespreekbaar maken van vooroordelen en stimuleren van wederzijds begrip tussen verschillende leefwerelden

 

Voor wie is het bordspel ‘Een Steekje Los?’ bedoeld?

“Een Steekje Los?’ is een uniek, flexibel en veelzijdig spel, voor iedereen die een raakvlak heeft met psychische gezondheid. Bijvoorbeeld cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, familie en vrienden. Doel van dit spel is in gesprek gaan over de psychische gezondheid en de kwaliteit van leven.

Het kan gespeeld worden als gezelschapsspel met een knipoog naar de psychiatrie. Maar het kan ook uitstekend ingezet worden tijdens gespreksgroepen, gastlessen, teambuilding, intervisie en kennismaking voor meer diepgang.

 

Hoe wordt het spel ‘Een Steekje Los?’ gespeeld?

Het spel bestaat uit 385 kaartjes met vragen en opdrachten. De kaartjes zijn opgedeeld in acht thema’s en een aantal verrassende kanskaarten. De acht levensthema’s zijn:

  1. Gezondheid: Dit zijn vragen over (psychische) ziekte en gezondheid
  2. Hulp: Vragen over (psychische) hulp zoeken, soorten hulpverlening voor mensen
  3. Thuis: Dit thema gaat over je woonsituatie, je leefsituatie, financiën en zelfstandigheid
  4. Sociale contacten: Hierbij horen alle contacten, zowel vrienden en vriendinnen, maar ook familieleden
  5. Relatie: Met dit thema gaat het specifiek over een ‘liefdesrelatie’, gezin, zwangerschap, kinderen
  6. Studie en beroep: Onderwerpen die hierbij horen zijn zowel de ervaringen en wensen op het gebied van studeren en werken. Ook vrijwilligerswerk hoort hierbij
  7. Vrije tijd: Alles op het gebied van vrijetijdsbesteding en hobby’s
  8. Zingeving: Vragen over passie, de zin en de betekenis van het leven en je eigen doelen daarin. Ook spiritualiteit en geloof horen hierbij.

Bovenstaande thema’s worden aan de hand van zes werkvormen gespeeld. De werkvormen zijn: tekenen/uitbeelden, raad het woord, uitspraken, kennisvragen, levensvragen en foto’s.

Het spel kan worden ingezet tijdens groepsgesprekken. Er is alle tijd om aan de hand van de vragen en opdrachten ervaringen en gedachten uit te wisselen. Elke vraag wordt eerst beantwoord door degene die aan de beurt is en vervolgens vertellen de andere spelers over hun ervaringen en/of gaan in gesprek over deze vraag of opdracht. Vooraf kun je kiezen met hoeveel thema’s/speelborden je het spel wilt spelen. Je hoeft dus niet het hele spel te gebruiken.

‘Een Steekje Los?’ is uitermate geschikt voor allerhande gelegenheden waarbij er sprake is van een groep die zich wil openstellen voor verdieping en bewustwording omtrent de psychische gezondheid. Hierbij valt te denken aan: zelfhulpgroepen, therapiegroepen, scholen, trainingen, intervisie, teambuilding.

bordspel Een Steekje Los?

 

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten?

Wil je kennismaken met de bordspellen? Wil je het spel spelen? Wil je weten hoe je het spel kunt leren inzetten of heb je belangstelling om spelleider te worden? Wil je meer weten over het project De Boer op in Bronckhorst? Of ben je gewoon nieuwsgierig geworden naar wat dit nu allemaal inhoudt?

Ga dan naar de website debagagedrager.nl en vind daar nog veel meer informatie!

 

 

• Misschien vind je dit ook interessant: Overzicht met alle bedrijven in Drempt

 

Deze pagina delen met je vrienden ...