Samenvatting Beleidskader voor windenergie Gemeente Bronckhorst

Op 5 juli 2021 zijn in de gemeenteraad van Bronckhorst de lokale spelregels voor windenergie vastgesteld met het “Bronckhorster beleidskader voor windenergie”. Het beleidskader is terug te vinden op de pagina Windenergie op de website van de gemeente.

 

  • In het kader staan de lokale voorwaarden rond participatie, gezondheid en landschap beschreven. Spelregels zijn eisen aan de maximale tiphoogte van windmolens (150 meter), de afstand tot dorpen, lokaal eigenaarschap en maatwerk voor omwonenden van een eventueel windpark.
     
  • Het gebied Eldrik is aangewezen als eventueel toekomstig potentie-gebied voor windenergie. Alle andere gebieden in de gemeente zijn uitgesloten van windmolens met een ashoogte groter dan 25 meter.
     
  • Tot minimaal 2024 verleent Bronckhorst geen medewerking aan wind initiatieven.
     
  • Naast het vaststellen van het beleidskader roept de raad op om maximaal in te blijven zetten op stimulering van energiebesparing en zonnepanelen op het dak.

 

zonnepanelen en windturbines

Deze informatie (en meer!) vindt u ook terug onder Dorpsraad > Projecten > Energietransitie

 

 

Deze pagina delen met je vrienden ...