Clubkas Campagne voor lokale verenigingen

De Rabobank ondersteunt ook dit jaar weer het lokale verenigingsleven. Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel die bankieren bij de Rabobank kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe hoger de bijdrage die een vereniging of stichting ontvangt.

Ook de verenigingen en stichtingen uit onze regio, die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne, konden zich tot en met 30 juni jl. inschrijven. De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Graafschap inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.

 

Wie kunnen er stemmen bij de Clubkas Campagne?

Leden van de bank ontvangen bij de start van de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. In de periode van 5 tot en met 19 september 2019 kunnen zij via de website clubkascampagne.nl hun stem uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.

Alleen leden van Rabobank Graafschap mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Het lidmaatschap is overigens eenvoudig aan te vragen via www.rabobank.nl/particulieren/leden. Je kunt dan volgend jaar meestemmen.

 

Wanneer zijn de resultaten van de Clubkas Campagne bekend?

De resultaten worden begin oktober van dit jaar bekend gemaakt.

 

Rabobank Clubkas Campagne

Stem op Muziekvereniging Hummelo en Keppel !

#Rabobankclubkascampagne #zodichtbij #clubkasspekken #ZodichtbijClubkas

 

Deze pagina delen met je vrienden ...