Clubkas Campagne voor lokale verenigingen

De Rabobank ondersteunt ook dit jaar weer het lokale verenigingsleven. Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel die bankieren bij de Rabobank kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, hoe hoger de bijdrage die een vereniging of stichting ontvangt.

Ook de verenigingen en stichtingen uit onze regio, die voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne, konden zich tot en met 30 juni jl. inschrijven. De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Graafschap inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.

 

Welke verenigingen en stichtingen uit Drempt doen er mee?

De volgende verenigingen en stichtingen uit Drempt en omgeving doen mee met de Rabobank Clubkas Campagne en hopen op zoveel mogelijk financiële steun:

 • Muziekvereniging Hummelo en Keppel
   • Investering in het jeugd- en opleidingsbeleid
 • Volleybalvereniging Focus
   • Nieuwe volleybalnetten (met beschermhoezen), ballen, spelmateriaal voor de jeugd en andere benodigdheden voor scheidsrechters en coaches
 • Schaats- en Skeelervereniging De Hessenrijders
   • Onderhoud ijsbaan en aanschaf nieuwe clubmaterialen en clubkleding
 • Voetbalvereniging HC ’03
   • Verduurzaming van het sportpark
 • Jeugdvereniging Drempt
   • Verrassingsactiviteit (kennismaking met een andere vorm van sport/spel/cultuur/muziek/handvaardigheid) tijdens een gezellige middag
 • Multifunctionele accommodatie ’t Hessenhuus
   • Verduurzaming van het sportpark
 • Carnavalsvereniging De Blauwe Snep
   • Nieuwe steken voor de Raad van 11
 • Vrouwen van Nu Hummelo, Keppel en Drempt
   • Beachflags
 • Vrouwen van Nu Ring 4 Gelderland
   • Organiseren van een gezellige avond voor 7 afdelingen van de Vrouwen van Nu
 • Zang- en Toneelvereniging Zanglust
   • Decorstukken voor de jubileumvoorstelling
 • Tennisvereniging LTC De Drieslag
   • Opknappen clubgebouw
 • Gymnastiekvereniging De Sperwer
   • Investering in enthousiaste jeugdleden die een opleiding tot assistent trainer willen volgen en promotie activiteiten
 • Sporthal Hessenhal
   • Renovatie van de vier kleedkamers
 • Hummelo’s Gemengd koor
   • Jubileumconcert en tentoonstelling in 2022 voor 100-jarig bestaan
 • Vogelvereniging Vogelvrienden Doesburg
   • Grote tentoonstelling en festiviteit in 2020 voor 70-jarig bestaan

 

Wie kunnen er stemmen bij de Clubkas Campagne?

Leden van de bank ontvangen bij de start van de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. In de periode van 5 tot en met 19 september 2019 kunnen zij via de website clubkascampagne.nl hun stem uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.

Alleen leden van Rabobank Graafschap mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Het lidmaatschap is overigens eenvoudig aan te vragen via www.rabobank.nl/particulieren/leden. Je kunt dan volgend jaar meestemmen.

 

Wanneer zijn de resultaten van de Clubkas Campagne bekend?

De resultaten worden begin oktober van dit jaar bekend gemaakt.

 

Rabobank Clubkas Campagne

 

#Rabobankclubkascampagne #zodichtbij #clubkasspekken #ZodichtbijClubkas

 

Deze pagina delen met je vrienden ...