Proef met landbouwsluizen bij Laag-Keppel begint 20 maart

Vanaf 20 maart a.s. worden delen van de N814 bij Laag-Keppel afgesloten voor bijna al het verkeer. De provincie Gelderland start dan met het aanleggen van landbouwsluizen. De werkzaamheden voor de eerste landbouwsluis duren ongeveer een week. Daarna kunnen alleen landbouwvoertuigen en (brom)fietsers de landbouwsluis passeren.

Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel

De proef met het plaatsen van tijdelijke landbouwsluizen maakt onderdeel uit van het project ‘Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel’. Provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar werken hierin met leden van de klankbordgroep voorstellen uit voor een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel. Samen willen ze de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen verbeteren.

Tijdelijke landbouwsluizen N814

Er worden als proef tijdelijke landbouwsluizen aangelegd op twee locaties. Als eerste wordt een landbouwsluis aangelegd op de Wehlsedijk tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de TOP (toeristische opstap plaats). Deze eerste proef duurt tot 20 juni. De tweede landbouwsluis wordt op 21 augustus geplaatst en komt op de Keppelseweg, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg tot uiterlijk 20 november. In de periode tussen 20 juni en 20 augustus zullen er geen landbouwsluizen op de N814 aanwezig zijn.

Wat is een landbouwsluis? Een landbouwsluis is een wegaanpassing.
Hierdoor is een weg niet meer toegankelijk voor regulier autoverkeer.

Afsluiting voor gemotoriseerd doorgaand verkeer

Voor aanwonenden (en bezoekers) van de Keppelseweg en Wehlsedijk betekent de aanleg van deze landbouwsluizen dat hun woning of perceel nog maar vanuit één richting met de auto te bereiken is. Al het andere gemotoriseerde verkeer wordt met borden omgeleid via Doetinchem en Doesburg. (Brom)fietsers kunnen gedurende de werkzaamheden en proef gebruik blijven maken van het fietspad.

Verbeterde verkeerssituatie in Laag-Keppel

Doel van deze proef is het inzichtelijk maken van de effecten van het afsluiten van de N814 op de overige wegen in het gebied. Die wegen worden voorzien van telslangen. De uitkomsten van de metingen geven inzicht of de aannames vanuit de berekeningen in de praktijk ook zo zijn. De meetresultaten worden besproken in een ambtelijke projectgroep en de klankbordgroep ‘Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel’. Deze resultaten worden uiteindelijk voorgelegd aan B & W van Bronckhorst en Gedeputeerde Staten van Gelderland. Al deze moeite wordt genomen om tot een definitieve oplossing te komen voor een verbeterde verkeerssituatie op de Dorpstraat en Hummeloseweg in Laag-Keppel.

Meer informatie is te vinden op:
• website Provincie Gelderland: www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n814-hummelo-laag-keppel
• website Gemeente Bronckhorst: www.bronckhorst.nl/gebiedsaanpak-verkeer-laag-keppel

Deze pagina delen met je vrienden ...