Dit jaar toch geen onderzoek naar krimp

In tegenstelling tot eerder bericht zal woensdag 29 november toch geen onderzoek plaatsvinden naar krimp in ons dorp. Van de studenten die betrokken zijn bij het onderzoek naar krimp in Drempt zijn er 3 uitgevallen, vanwege uiteenlopende redenen. Het gevolg is dat het team te klein is (2 personen) om nog zelfstandig te opereren. De leiding van de Hogeschool Van Hall Larenstein heeft daarom besloten om de overgebleven studenten toe te voegen aan het studententeam ‘Keppel’.  Dit betekent helaas dat er dus dit jaar geen onderzoek in Drempt uitgevoerd zal worden met de VHL studenten.

 

Een flink aantal kleine kernen in Bronckhorst staan te trappelen om mee te doen aan het onderzoek naar krimp in hun dorp. De studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein (met locaties in Velp en Leeuwarden) starten met dit onderzoek in de dorpen Keppel (Hoog en Laag en Eldrik), Velswijk en Keijenborg.

 

Studenten gaan voor onderzoek naar krimp de dorpen in

Op woensdagochtend 29 november worden de studenten ontvangen in het gemeentehuis. Het verschijnsel krimp in Bronckhorst wordt met hen besproken. Daarna gaan ze de dorpen in. In vier- of vijftallen lopen ze rond, maken een dorpsschets en een praatje met bewoners op straat. Vervolgens gaan ze met een vertegenwoordiger van de dorpsbelangenorganisaties (DBO) in gesprek. Doel is om een beter beeld te krijgen van wat er speelt in het dorp.

 

In 2018 Drempt bovenaan de lijst

Zoals gezegd komt Drempt dit jaar in het onderzoek te vervallen. Hogeschool Van Hall Larenstein wil waarschijnlijk in 2018 een vervolgonderzoek doen en daarbij alsnog Drempt betrekken. Als de gemeente Bronckhorst en Dorpsraad Drempt tegen die tijd nog zouden willen participeren, is er toegezegd dat Drempt bovenaan de lijst komt te staan. Zo wordt er voor gezorgd dat er dan zeker wel een team beschikbaar zal zijn.

 

 

Deze pagina delen met je vrienden ...