Officiële opening Park De Braamberg

Zaterdag 29 juni 2019 is de feestelijke opening van Park De Braamberg. Inwoners van van ons dorp knapten afgelopen jaar samen met de gemeente het park op tot de vernieuwde ‘groene voortuin’ van Voor-Drempt.

Eind 2017 is de Gemeente Bronckhorst, in goed overleg met de Dorpsraad Drempt, begonnen met de renovatie van de wegen en het groen in Voor-Drempt. De groenwerkzaamheden zijn begin 2018 gestart in Park De Braamberg. Inhetgroen BV uit Baak heeft de werkzaamheden uitgevoerd. De firma Mensink is in onderaanneming ingezet voor de grove machinale handelingen.

Groene voortuin van Voor-Drempt

Bomen en struiken zijn verwijderd of gesnoeid. Het asfalt is weggehaald. Er is een extra wandelpad voor de seniorenwoningen gekomen. Vervolgens is er nieuw groen aangelegd. Helaas moesten ook enkele nieuwe struiken alweer vervangen worden na een lange droogteperiode. Enkele gekapte bomen zijn omgetoverd tot bankjes en klimtoestellen en konden zo op ‘eigen grond’ blijven. Langs de Dreef is een lage houten omheining geplaatst. De milieustraat is verplaatst naar de parkeerplaats bij het Dorpshuis. Er is nu alleen nog een ondergrondse container voor restafval in het park. En als laatste is de regengoot nog aangepast, zodat zoveel mogelijk hemelwater tussen het groen vloeit in plaats van in de riolering.

Kenmerken van een Engels landschapspark

Het eindbeeld is veel ruimer van opzet geworden met meer zichtlijnen naar de directe omgeving. Het park heeft kenmerken gekregen van een Engels landschapspark. Een natuurlijke stijl met bomen, hagen, gazons en bloemvakken. Een werkgroep van enthousiaste Dremptenaren verzorgt voortaan het beheer van het park. Zij zullen bijvoorbeeld regelmatig zwerfvuil opruimen en onkruid wieden.

Kom ook naar de feestelijke opening

vriendelijk lachende jongeman met snor en baard
wethouder Paul Hofman
Paul Hofman (Groen Links) is één van de drie wethouders van de Gemeente Bronckhorst. Hij is gebiedsbestuurder voor Bronckhorst Zuid en Oost en is mede verantwoordelijk voor zaken als openbare ruimte (wegen en groen), ruimtelijke ordening en natuur en landschap. Hofman komt zaterdag 29 juni naar Drempt.

De wethouder en de mensen van de ‘werkgroep Park de Braamberg’ gaan het park om 13:00 uur officieel openen. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het resultaat van deze samenwerking tussen gemeente en deze inwoners mag er zijn, dus komt dat zien!

 


 

Extra: Brief van werkgroep “Park De Braamberg”

 
Park De Braamberg in Drempt, een geslaagde operatie.

Een parkje dat eigenlijk de naam park niet mocht dragen. Onkruid en hondendrollen voerden de boventoon. Een paar mooie oude bomen, verder geen lief of loof.

Totdat een aantal jaren terug Irene Peters zich het lot van dit groene vlekje aantrok, een aantal omwonenden mobiliseerde en zo zag een burgerinitiatief c.q. een werkgroep het daglicht. Er werd contact met de gemeente gezocht om te zien wat de mogelijkheden waren, wat zij ons konden bieden. Een ietwat moeizaam gestart traject verliep allengs soepeler. Aan het einde van de rit kunnen we constateren dat ons wensenlijstje grotendeels is gehonoreerd.

Als je Drempt binnen komt wordt je blik als vanzelf naar rechts getrokken, naar die groene oase, waar de monumentale bomen nu wel een eenheid vormen met de jonge aanplant, de diverse perken die al beginnen te kleuren, de mooie paden en het stoere parkmeubilair. Een waardige entree!

Ons stond een plek voor ogen waar kinderen graag spelen en wandelaars, fietsers en inwoners kunnen recreëren en dat is gelukt!

Heel fijn dat een groeiend aantal hondenbezitters de rommel van hun viervoeters opruimen.

We blijven als werkgroep actief: we zorgen zelf voor het onderhoud van het park, de gemeente neemt het gras maaien voor haar rekening.

Volgend jaar zal de pluktuin gerealiseerd worden, waarin tevens een insectenhotel een plaats gaat krijgen.

Van de Bomenstichting is ons nog een boom toegezegd en de gemeente zal een cadeau aanbieden voor het park.

Op 29 juni om 13:00 uur wordt het park officieel en feestelijk geopend. Wij hopen u dan ook te treffen om samen te kunnen klinken op park De Braamberg, een plek voor alle Dremptenaren.

 

Werkgroep “Park De Braamberg”

 

 

Deze pagina delen met je vrienden ...