Muziekvereniging eert Gerrit Teunissen

Verguld insigne en oorkonde voor 70-jarig jubileum

Muziekvereniging Hummelo en Keppel heeft donderdagavond 22 april Gerrit Teunissen uit Hummelo geëerd met een verguld insigne met drie zirkonia’s en een ingelijste oorkonde ter gelegenheid van zijn 70-jarig jubileum.

Als gevolg van de aanhoudende coronaperikelen was er een aangepaste ceremonie op zijn eigen erf. Namens Muziekvereniging Hummelo en Keppel waren aanwezig voorzitter Dirk-Jan Huntelaar, secretaris Wilma Maalderink en bestuurslid Elly van der Loos.

Mijnheer Teunissen (87) en zijn vrouw Corrie kregen eerst een felicitatiefilmpje van Burgemeester Marianne Besselink te zien.

Hierin benoemde zij dat Gerrit Teunissen op zijn zestiende is begonnen bij De Eendracht in Hummelo. Door de fusie van deze muziekvereniging met Olden-Keppel uit Drempt wordt dit jubileum nu gevierd bij de hieruit ontstane Muziekvereniging Hummelo en Keppel.

Van begin jaren zeventig tot ongeveer 1980 was hij penningmeester van De Eendracht. Gerrit speelde altijd bugel en blies ook egerländer muziek bij de Weppelkapel, onderdeel van De Eendracht.

In 2016 werd Gerrit al benoemd tot erelid. Hoewel hij stopte met zelf actief spelen, bleef hij de repetities toch regelmatig bezoeken.

Na dit intro nam voorzitter Dirk-Jan Huntelaar het woord. Daarbij kwam naar voren dat Gerrit altijd een rustig man is geweest die van een borreltje hield. Er werd ook nog even teruggeblikt naar het reveille blazen te paard ’s morgensvroeg met de kermis en het tiendaagse muziekreisje naar Roswell (Amerika) in 1991.

Het 70-jarig jubileum van Gerrit Teunissen is aangemeld bij de KNMO. Naast een oorkonde is er dan ook een speld voor de jubilaris. Zowel Burgemeester Besselink als voorzitter Huntelaar hadden deze graag overhandigd. Vanwege de voorzichtigheid met corona werd besloten zoon Lammert de speld te laten opspelden.

Na een welverdiend applaus en een bos bloemen voor zijn vrouw Corrie besloot de voorzitter met de woorden: “We hopen dat je er nog een jaar of tien aan vastplakt!”

foto’s: Achterhoek Nieuws/Liesbeth Spaansen


logo KNMO

Over KNMO

De vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is de landelijke belangenorganisatie voor de instrumentale amateurmuziek c.a. en stelt zich ten doel:

het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.

De KNMO wil dit doel bereiken door

a. het onderhouden van contacten met de media, bedrijfsleven, overheid, politiek en landelijke organisaties die werkzaam zijn op het terrein van muziekbeoefening in de meest ruime zin van het woord, het organiseren van informatiebijeenkomsten, het verzorgen van promotionele activiteiten;

b. het samenstellen van wedstrijdreglementen voor alle soorten concoursen en wedstrijden;

c. het samenstellen van repertoria voor de concoursen en wedstrijden;

d. het organiseren van kampioenswedstrijden;

e. het onderhouden van een lijst van juryleden;

f. het beschikbaar stellen van raamleerplannen voor examens voor alle onderdelen van het werkveld van de KNMO;

g. het beschikbaar stellen van eretekenen voor bijvoorbeeld jubilerende muzikanten;

h. het uitgeven van een periodiek voor alle verenigingen (Klankwijzer);

i. het uitreiken van de KNMO-Award (vanaf 2018)

j. en overige zaken ten behoeve van de belangenbehartiging

en verder samenwerking met andere (muziek)organisaties in binnen- en buitenland.

Deze pagina delen met je vrienden ...