Marjan van Zadelhoff ontvangt gouden insigne voor 40 jaar inzet

De Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel heeft zondag 10 juli jl. Marjan van Zadelhoff een mooi en welverdiend afscheid gegeven. Als dank voor haar inzet en het vele werk dat ze heeft gedaan ontving zij naast bloemen en boeken ook een gouden insigne.

Tijdens de kerkdienst in de St. Joriskerk werd Marjan van Zadelhoff ‘losgemaakt van het ambt van ouderling’ en heeft ze haar taken als voorzitter van de kerkenraad neergelegd. Daarmee is een einde gekomen aan de vele jaren dat ze lid is geweest van de kerkenraad.

Bij haar afscheid verrasten de PGDO-leden haar met bloemen, een fotoboek en een paar mooie boeken. Namens de Protestantse kerk werd een gouden insigne overhandigd als dank voor meer dan 40 jaar inzet voor de kerk.

De taken van Marjan van Zadelhoff zijn overgedragen aan Janine Garretsen en Gerda Wiertz. Janine Garretsen is bevestigd in het ambt van diaken, met als bijzondere opdracht het voorzitterschap van de kerkenraad. Gerda Wiertz is bevestigd in het ambt van ouderling. Naast het werk als pastoraal coördinator voor de wijk Achter-Drempt denkt zij ook mee in het beleid van de kerkenraad.

Deze pagina delen met je vrienden ...