Energietransitie gemeente Doesburg

Een aantal weken geleden heeft de gemeente Doesburg een eerste aanzet gegeven om te komen tot een afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’. Op 10 september 2020 werd een online bijeenkomst georganiseerd waarbij de technisch mogelijke locaties voor zonnevelden en windturbines werden toegelicht. Aangezien Doesburg een klein buitengebied heeft en de Fraterwaard als Natura 2000 aangemerkt is, blijven er voor zonneparken en windturbines maar een beperkt aantal locaties over. De mogelijke locaties zijn gesitueerd aan de noordoostkant van Doesburg, grotendeels grenzend aan Drempt.

Om tot een afwegingskader te komen met een zo groot mogelijk draagvlak zal binnenkort een werkgroep worden samengesteld waarin belanghebbenden (bewoners, bedrijven, grondeigenaren) vertegenwoordigd zijn. Ook de Dorpsraad Drempt is uitgenodigd daaraan deel te nemen.

Via haar website zal de Dorpsraad de inwoners van Drempt op de hoogte houden van de ontwikkelingen met betrekking tot het opwekken van wind- en zonne-energie aan onze dorpsgrens.

Via onderstaande link komt u op de site van de gemeente Doesburg waar nadere informatie te vinden is, onder andere over de mogelijke locaties voor zonnevelden en windturbines.

https://www.doesburg.nl/afwegingskader

 

Deze pagina delen met je vrienden ...