Verkeersbesluit afsluiten Braambergseweg

Uit verkeerstellingen is gebleken dat er veel zwaar gemotoriseerd verkeer door de Braambergseweg rijdt. Vanwege de beperkte breedte en uit het oogpunt van verkeersveiligheid wil de gemeente Bronckhorst daarom de weg afsluiten voor doorgaand verkeer.

De Braambergseweg is een zogenaamde erftoegangsweg tussen de straten Gildeweg en Kerkstraat in Voor-Drempt. Deze weg valt onder het beheer van de gemeente Bronckhorst.

 

Verkeerstellingen en snelheidsmetingen uitgevoerd

De gemeente heeft naar aanleiding van meldingen van buurtbewoners verkeerstellingen en snelheidsmetingen uitgevoerd. Uit de metingen blijkt dat slechts 15% van de weggebruikers boven de snelheidslimiet van 30 km/uur rijdt. Dit resultaat geeft geen aanleiding voor het treffen van (verkeers)maatregelen.

Uit de tellingen is echter gebleken dat relatief veel vrachtwagens door de Braambergseweg rijden. De rijbaan van deze weg kent een beperkte breedte van circa 3,80 meter. Dit is niet breed genoeg voor dergelijk verkeer in twee richtingen. In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) staat beschreven dat in verblijfsgebieden zwaar gemotoriseerd verkeer moet worden geweerd uit het oogpunt van verkeersveiligheid.

 

Diverse oplossingen besproken

Na het uitvoeren van de tellingen is er een gesprek geweest met de bewoners van de Braambergseweg. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende oplossingen aangedragen, zoals een verbod op zwaar gemotoriseerd verkeer, het instellen van éénrichtingsweg, het realiseren van een woonerf of de weg gedeeltelijk afsluiten voor al het gemotoriseerd verkeer. Deze oplossingen zijn besproken met de verkeersadviseur van de Politie Oost-Nederland en Veilig Verkeer Nederland. Hierbij is het afsluiten van de weg als meest effectieve maatregel genoemd.

 

Afsluiting doorgaand verkeer geeft meeste veiligheid

luchtfoto Braambergseweg Drempt
situatieschets
Dit voorstel houdt in dat de Braambergseweg wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen nog wel volledig gebruik maken van de weg.

Er is besloten om de Braambergseweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer door het plaatsen van fysieke obstakels ter hoogte van huisnummer 1 conform bijgevoegde situatieschets.
Aan beide zijden van de Braambergseweg zullen verkeersborden L08 (doodlopende weg) worden geplaatst, voorzien van onderborden OB54 waarop ‘uitgezonderd fietsers en bromfietsers’ staat weergegeven.

 

Mogelijkheid tot bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk bezwaar indienen tot 13 januari 2020.
Alle informatie hierover is te lezen in de officiële bekendmaking in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden.

 

 

Oudere berichten over wegwerkzaamheden in Voor-Drempt:

 

Deze pagina delen met je vrienden ...