Algemene ledenvergadering Dorpsraad

De Dorpsraad Drempt houdt op woensdag 2 maart a.s. haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze vindt plaats in het Dorpshuis Drempt, aanvang 19:30 uur.

 

Dorpsraad Drempt houdt inwoners van het dorp op de hoogte

De Dorpsraad Drempt houdt u op de hoogte van wat er speelt in het dorp. Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:

  • Verslag van de jaarvergadering 28 april 2021 (jaarverslag is ook hier te lezen)
  • Financiële verantwoording
  • Terugblik 2021
  • Vooruitblik 2022
  • Bestuurswisseling
  • Rondvraag
  • Presentatie Sociaal team
  • Presentatie Werkgroep Verkeer Drempt

 

Sociaal Team Bronckhorst

Als u vragen heeft op het gebied van zorg, welzijn en werk kunt u terecht bij de sociale teams van de gemeente. Ze zoeken samen met u naar een oplossing voor uw probleem. U kunt met een consulent praten over bijvoorbeeld: geldproblemen, slechte huisvesting, gezondheidsproblemen of relatieproblemen. Of misschien heeft u hulp nodig bij zorgaanvraag of juridische kwesties. De consulent kan dan extra hulp inschakelen, bijvoorbeeld van de gemeente, de ouderenzorg, de politie, de geestelijke gezondheidszorg of een onderwijsinstelling.

U kunt zelf contact opnemen; u heeft geen doorverwijzing nodig en het is gratis voor iedereen.

Deze avond zal Patrice Zweers in een korte presentatie de werkzaamheden van het Sociaal Team Bronckhorst toelichten.

 

 

 

Werkgroep Verkeer Drempt

Na het formele gedeelte zal er door de Werkgroep Verkeer Drempt een toelichting gegeven worden op de uitkomst van de enquête en integrale aanpak van de verkeerssituatie Zomerweg en Kerkstraat. Hiertoe zijn ook de direct betrokkenen uitgenodigd.

Op de pagina Projecten kunt u veel documenten met betrekking tot dit onderwerp terugvinden.

 

Samen voor en achter Drempt

Meer informatie over de Dorpsraad Drempt is terug te vinden op deze website. Benieuwd wie er momenteel in het bestuur zitting hebben? Wilt u (steunend of actief) lid worden? Oude berichten nog eens teruglezen? U vindt het allemaal hier!    

Download hier de officiële agenda Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Drempt [pdf].

 

Dorpsraad Drempt wil graag weten op hoeveel belangstellenden ze kan rekenen.
Dus aanmelding wordt zeer op prijs gesteld!

 

 

Deze pagina delen met je vrienden ...