3 maart: Lijsttrekkersdebat in Hoog-Keppel

De Dorpsraden van Drempt, Hummelo, Keppel en Eldrik nodigen u van harte uit voor het bijwonen van het Lijsttrekkersdebat. Dit debat is georganiseerd in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen. Deze avond vindt plaats op donderdag 3 maart in de Hessenhal in Hoog-Keppel en begint om 20:00 uur.

Aandacht vragen

Eens in de vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op 16 maart 2022 kunt u weer stemmen! Dat is het moment voor alle inwoners van Bronckhorst om te kiezen wie er in de gemeenteraad komen. Gemeenteraadsleden vertegenwoordigen u als inwoner van Bronckhorst. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen. De gemeenteraad bepaalt wat er in onze gemeente moet gebeuren. Of het nu gaat om bijvoorbeeld: huisvesting; onderwijs; duurzaamheid; zorg en welzijn; sport of veiligheid, de gemeenteraad heeft ermee te maken. De Dorpsraden van Drempt, Hummelo, Keppel en Eldrik vinden het belangrijk om aan de lijsttrekkers van de verschillende fracties aandacht te vragen voor wat er leeft onder onze inwoners.

Wat gaan de verschillende fracties voor onze dorpen doen

De Gemeente Bronckhorst bestaat uit 44 kernen en buurtschappen. Als relatief kleine kernen kunnen ook wij onze stem laten gelden en belangrijke thema’s die ons bezighouden onder de aandacht brengen. Een aantal van deze thema’s is onder andere: energietransitie (windturbines, zonnepanelen), wooncrisis (jongerenhuisvesting en seniorenwoningen), verkeersproblematiek (integrale aanpak, veiligheid), leefbaarheid en vitaliteit (voorzieningen, sport). De lijsttrekkers worden in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat zij inmiddels voor ons als kleine kernen hebben kunnen realiseren en vooral ook om aan te geven wat zij in de komende 4 jaar voor ons gaan doen!

Maak kennis met de partijen

Om die reden organiseren de drie Dorpsraden een Lijstrekkersdebat in de Hessenhal. Daarbij is iedereen van harte welkom om mee te discussiëren over de genoemde onderwerpen. Mocht u nog twijfelen op wie u gaat stemmen, dan heeft u nu de kans om kennis te maken met de partij van uw keuze!


edit

Kijk ook eens op de website van de Gemeente Bronckhorst voor alle informatie over de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.


Deze pagina delen met je vrienden ...