Lijsttrekkersdebat op 3 maart

De dorpsraden van Drempt, Hummelo, Keppel & Eldrik organiseren in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen Bronckhorst op 3 maart een lijsttrekkersdebat in De Hessenhal in Hoog-Keppel. Deze bijeenkomst begint om 20:00 uur en is gratis toegankelijk.

Lijsttrekkersdebat Gemeenteraadsverkiezingen Bronckhorst

Organisatie: Dorpsraden van Hummelo, Drempt, Keppel en Eldrik

Plaats: Hessenhal, Hoog Keppel

Datum: donderdag 3 maart 2022, aanvang 20.00 uur

Eens in de vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op 16 maart 2022 kunt u weer stemmen!

Dat is het moment voor alle inwoners van Bronckhorst om te kiezen wie er in de gemeenteraad komen.

Gemeenteraadsleden vertegenwoordigen u als inwoner van Bronckhorst. Met uw stem kunt u invloed uitoefenen. De gemeenteraad bepaalt wat er in onze gemeente moet gebeuren. Of het nu gaat om bijvoorbeeld: huisvesting; onderwijs; duurzaamheid; zorg en welzijn; sport of veiligheid, de gemeenteraad heeft ermee te maken.

Als gezamenlijke Dorpsraden van Hummelo, Drempt, Keppel en Eldrik vinden wij het belangrijk om bij de lijsttrekkers van de verschillende fracties aandacht te vragen voor wat er leeft onder onze inwoners.

De Gemeente Bronckhorst bestaat uit 44 kernen en buurtschappen. Als relatief kleine kernen willen wij graag onze stem laten gelden en belangrijke thema’s die ons bezighouden onder de aandacht brengen.

Een aantal van deze thema’s is onder andere: energietransitie (windturbines, zonnepanelen), wooncrisis (jongerenhuisvesting en seniorenwoningen), verkeersproblematiek (integrale aanpak, veiligheid), leefbaarheid en vitaliteit (voorzieningen, sport).

De lijsttrekkers worden in de gelegenheid gesteld om aan te geven wat zij inmiddels voor ons als kleine kernen hebben kunnen realiseren en vooral ook om aan te geven wat zij in de komende vier jaar voor ons gaan doen!

Om die reden organiseren de drie Dorpsraden een Lijstrekkersdebat in de Hessenhal. Daarbij is iedereen van harte welkom om mee te discussiëren over de genoemde onderwerpen.

Mocht u nog twijfelen op wie u gaat stemmen, dan heeft u nu de kans om kennis te maken met de partij van uw keuze!

Deze pagina delen met je vrienden ...