Werkzaamheden aan de Gildeweg en De Marke (2e update)

In opdracht van de Gemeente Bronckhorst voert Dostal Wegenbouw de komende maanden werkzaamheden uit aan de Gildeweg en De Marke in Voor-Drempt. De riolering voor het hemelwater wordt aangelegd en het asfalt wordt vervangen door klinkerbestrating.

 

Werkzaamheden starten maandag 11 februari

De werkzaamheden worden in zes fasen (in elkaar overlopend) uitgevoerd. Vanaf maandag 11 februari 2019 tot en met medio maart 2019 worden de werkzaamheden aan fase 1 uitgevoerd. Begin maart 2019 start de uitvoering van de werkzaamheden aan fase 2. Eind juni 2019 zijn de totale werkzaamheden gereed. De planning blijft wel afhankelijk van de weerstomstandigheden.

De activiteiten worden dus in fases uitgevoerd. Dit houdt in dat er telkens slechts een gedeelte van de Gildeweg wordt afgesloten voor verkeer. Dit zal gebeuren volgens onderstaand schema.

Fase Locatie werkzaamheden en afsluiting voor verkeer
Fase 1 Gildeweg: het gedeelte vanaf de Braambergseweg tot de Ds. de Graaffweg
Fase 2 Gildeweg: het gedeelte vanaf de Ds. de Graaffweg tot De Marke
Fase 3a De Marke
Fase 3b Gildeweg: het gedeelte vanaf De Marke tot de Dreef
Fase 4 Gildeweg: het gedeelte vanaf de Dreef tot de Kerkstraat
Fase 5 De kruising Kerkstraat – Gildeweg

 

Bereikbaarheid en veiligheid

Werken aan de weg brengt altijd overlast met zich mee. Dostal doet er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de betreffende fase afgesloten voor verkeer (zie bovenstaande tabel). Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het niet mogelijk uw auto aan de straat of op de inrit te parkeren. Aanliggende percelen zijn uitsluitend te voet bereikbaar. Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, het is voor uw eigen veiligheid.

Afvalinzameling

Het afval wordt volgens de normale planning ingezameld. U zet de afvalcontainer gewoon op de plek waar u dat altijd doet. Indien dit een locatie is waar de vuilniswagen niet bij kan komen, zorgen medewerkers van Dostal dat deze verplaatst worden. Na lediging brengen zij uw container ook weer terug naar de gebruikelijke plek.

Contact met Dostal

De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Dostal Wegenbouw uit Vorden (www.dostal.nl). De uitvoerder van Dostal kunt u persoonlijk benaderen voor uw vragen. De uitvoerder is Henk de Bruin, telefoon 06 – 10 04 89 15, e-mail h.debruin@dostal.nl. Tijdens de werkzaamheden is de uitvoerder tevens elke woensdag van  14:00 tot 15:00 uur tijdens een inloopuurtje aanwezig in de keet van Dostal aan de Binnenweg.

 

• download hier de bewonersbrief ‘Werkzaamheden aan de Gildeweg en De Marke te Voor-Drempt‘ [pdf]

 

Deze pagina delen met je vrienden ...