Voorlichting veiligheid in en om uw huis

De politie geeft een voorlichtingsavond over veiligheid in en om uw huis, babbeltrucs, actuele situaties uit de buurt et cetera. De avond vindt plaats op woensdag 7 februari in de huiskamer van Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel in Hoog-Keppel. Spreker van deze voorlichting is Edwin Surenbroek.

De politie informeert u over veiligheid in en om uw huis

Als u deze avond wilt bijwonen wordt er vriendelijk verzocht u vantevoren op te geven. U kunt bellen naar 0314-380232 (eventueel de voicemail inspreken) of een bericht doen via e-mail info@swdrempthummelokeppel.nl.

(Deze lezing is gelijk aan de lezing van de Rabobank i.s.m. de politie van november jl.)

Waar en wanneer ?

• datum: woensdag 7 februari 2018
• tijd: van 19.00 uur tot ca. 20.30 uur
• locatie: in de huiskamer van St. Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
• adres: Burg. Van Panhuysbrink 1e, Hoog-Keppel

 

Deze pagina delen met je vrienden ...