Uitnodiging bijwonen Bronckhorster Politieke Avond op 22 juni

Graag informeren wij u over de agenda van de Bronckhorster Politieke Avond van donderdag 22 juni 2023. Aan tafel 4 wordt het raadsvoorstel ‘Evaluaties Routekaart en zonneparken en Nota van uitgangspunten herijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2023’ besproken. Het gesprek is om 21.10 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst (Elderinkweg 2, Hengelo G) in Schelp/Haas. De agenda en bijlagen voor dit tafelgesprek vindt u hier. 

De raad vormt zich een oordeel

Tijdens deze oordeelvormende tafel gaat de raad in debat over de evaluaties van de Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2023 en de zonneparken. Ook worden de uitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 4 (Regie op duurzame Dorpsenergieprocessen), hoofdstuk 5 (Regie op grootschalige elektriciteitsopwek) en hoofdstuk 6 (Regie op de randvoorwaarden) uit de Nota van Uitgangspunten herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 besproken. B en w vragen de raad om in te stemmen met de evaluaties en de nota van uitgangspunten. De herijkte routekaart komt naar verwachting in het najaar/winter van 2023 voor vaststelling in de raad.

De vergadering is openbaar en LIVE te volgen

Het tafelgesprek is openbaar toegankelijk. U kunt niet inspreken aan een oordeelvormende tafel. Indien u wilt komen luisteren hoeft zich hiervoor niet aan te melden en kunt u plaatsnemen op de publieke tribune. Indien de tribune vol is, kunt u plaatsnemen in de raadzaal, waar vanuit u het tafelgesprek ook kunt volgen.

Wilt u de Bronckhorster Politieke Avond live meekijken vanuit huis?  Dit kan via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. Vergaderingen zijn hier achteraf ook terug te kijken.


Bronckhorster Politieke Avond

De raad vergadert vanaf 23 maart op een andere manier: effectiever, transparanter en toegankelijker. De huidige commissievergaderingen op donderdag vervangen we door een Politieke Avond waar tafelgesprekken worden georganiseerd. De raad wil meer ruimte voor de inbreng van de samenleving. Door het organiseren van tafelgesprekken betrekken we u vroeg bij de besluitvorming. Op deze manier heeft uw inbreng meer invloed. Bekijk hieronder de animatie over de Politieke Avond.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over de raad, het inspreken of de agenda van de avond dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bronckhorst.nl of (0575) 75 02 50.


Deze pagina delen met je vrienden ...