Uitnodiging bijwonen Bronckhorster Politieke Avond op 1 juni

Graag informeren wij u over de agenda van de Bronckhorster Politieke Avond van 1 juni 2023. Aan tafel 4 wordt het raadsvoorstel ‘Evaluaties Routekaart en zonneparken en Nota van uitgangspunten herijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2023’ besproken. Het gesprek is op donderdag 1 juni 2023 om 20.50 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst (Elderinkweg 2 in Hengelo Gld) in de raadzaal. De agenda en bijlagen voor dit tafelgesprek vindt u hier

De raad vormt zich een beeld

Tijdens een beeldvormende tafel worden de evaluaties van de Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2023 en de zonneparken besproken in de gemeenteraad. Ook worden de uitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 4 (Regie op duurzame Dorpsenergieprocessen), hoofdstuk 5 (Regie op grootschalige elektriciteitsopwek) en hoofdstuk 6 (Regie op de randvoorwaarden) uit de Nota van Uitgangspunten herijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 besproken. B en W vragen de raad om in te stemmen met de evaluaties en de nota van uitgangspunten. De herijkte routekaart komt in het najaar/winter van 2023 voor vaststelling in de raad. Tijdens dit tafelgesprek vormt de raad een beeld over het onderwerp dat wordt besproken.

Bericht bekijken

Een bijdrage leveren aan het tafelgesprek

Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan het tafelgesprek dan kan dat op twee manieren:

U kunt uw bijdrage schriftelijk aanleveren door dit te sturen naar griffie@bronckhorst.nl. Uw bijdrage wordt dan toegevoegd aan de vergaderstukken zodat de raadsleden hier kennis van kunnen nemen.

Ook kunt u uw mening over dit onderwerp delen met de raad door in te spreken. De raadsleden kunnen dan uw mening meewegen bij het nemen van een definitief besluit. Als u dit wilt, kunt u zich aanmelden via het volgende formulier: Aanmelden tafel. Afhankelijk van het aantal insprekers bepaalt de voorzitter uw spreektijd. Per organisatie kan door één persoon worden ingesproken.

Nadat de insprekers hun bijdrage hebben geleverd gaan de raadsleden in gesprek met elkaar en met wethouder Pelgrom. Aan het eind van het tafelgesprek besluiten de raadsleden of en wanneer zij het onderwerp opnieuw gaan bespreken. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 30 mei. Na uw aanmelding ontvangt u van de griffie een email met aanvullende informatie.

De vergadering is openbaar en LIVE te volgen

Het tafelgesprek is openbaar toegankelijk. Als u niet wilt inspreken, maar alleen wilt luisteren dan hoeft u zich niet aan te melden en kunt u plaatsnemen op de publieke tribune. Wil je de Bronckhorster Politieke Avond live meekijken vanuit huis?  Dit kan via www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. Vergaderingen zijn hier achteraf ook terug te kijken.

Bronckhorster Politieke Avond

De raad vergadert vanaf 23 maart op een andere manier: effectiever, transparanter en toegankelijker. De huidige commissievergaderingen op donderdag vervangen we door een Politieke Avond waar tafelgesprekken worden georganiseerd. De raad wil meer ruimte voor de inbreng van de samenleving. Door het organiseren van tafelgesprekken betrekken we u vroeg bij de besluitvorming. Op deze manier heeft uw inbreng meer invloed. Bekijk hieronder de animatie over de Politieke Avond.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over de raad, het inspreken of de agenda van de avond dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bronckhorst.nl of (0575) 75 02 50.


Herinrichting Zomerweg

Eerder deze avond komt ook de herinrichting van de Zomerweg Achter-Drempt aan de orde. Tussen 20:00 en 20:45 uur wordt aan Tafel 2 in de raadzaal gesproken over de herinrichting vanwege overlast die bestaat uit te hoge snelheden, wateroverlast, geluidsoverlast en trillingen door drempels en plateaus. B en W vragen de raad in te stemmen met de werkzaamheden voor een totaalbedrag van 2,6 miljoen euro.

• meer informatie: bronckhorst.bestuurlijkeinformatie/agenda


Deze pagina delen met je vrienden ...