Inrichtingsplannen voormalig slibdepot

Inmiddels is het slibdepot aan de Rijksweg geheel volgestort en is de bovenzijde voorzien van een afdeklaag (klei-omhulsel). Daarna is het weer onder water gezet waardoor een ondiep rietmoeras / natte natuur kan ontstaan. Het gebied van en om het slibdepot moet uiteindelijk een natuurstapsteen in de EVZ (Ecologische verbindingszone) Oude IJssel gaan worden.

Lees verder ...

Geschiedenis

Naamgeving De volgende naamsvermeldingen zijn er bekend van het huidige Drempt: 1069 Tremethe 1122 Tremete 1200 Thremete 1203-1222 Thremethe, Thrimethe 1234 Drimethe 1250 Dremethe

Lees verder ...