Inrichtingsplannen voormalig slibdepot

Inmiddels is het slibdepot aan de Rijksweg geheel volgestort en is de bovenzijde voorzien van een afdeklaag (klei-omhulsel). Daarna is het weer onder water gezet waardoor een ondiep rietmoeras / natte natuur kan ontstaan. Het gebied van en om het slibdepot moet uiteindelijk een natuurstapsteen in de EVZ (Ecologische verbindingszone) Oude IJssel gaan worden.

Het Waterschap Rijn en IJssel is momenteel bezig met een openbare vrijwillige kavelruil waarbij belangstellenden delen van het gebied in eigendom kunnen krijgen en tevens verantwoordelijk worden voor het onderhoud overeenkomstig de gestelde eisen.

De Dorpsraad Drempt zet zich in voor de realisatie van recreatieve wandelpaden in het gebied o.a. een verbinding tussen de Rijksweg bij Drempt, langs het voormalige depot en via de dijk langs de Oude IJssel naar Doesburg en tevens een kortere wandelroute (‘ommetje’) in het gebied tussen de N317 en de N338 aan de Dremptse zijde. Voorts wordt gedacht aan een uitzichtpunt over het rietmoeras en het gebied eromheen.

Uiteraard zullen de belangen van alle betrokkenen op elkaar dienen te worden afgestemd. De Dorpsraad hoopt echter dat de planvorming in 2019 kan worden afgerond waarna de definitieve inrichting kan gaan plaatsvinden en Drempt een mooi stuk natuur rijker is.

Deze pagina delen met je vrienden ...